Участниците в програма “Равен шанс” завършват годината с Много добър успех

Някои от участниците в Програмата, завършващи ОбУ “Васил Левски”, с.Михалич

Сто и тридесет и девет са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2019-2020г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Като в края на втори срок 20 от тях получиха и таблети по Програмата, за да могат да се включат активно в дистанционното обучение. За още 20 ученици, които не бяха в началото в Програма Равен шанс, но също се оказаха без устройства и възможност да си закупят такива, осигурихме таблети. Така общата бройка на учениците, получили подкрепа чрез Равен шанс в края на годината се оказа 159. Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г. и се финансира от фондация Тръст за социална алтернатива.

Учениците са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания.

Ученици от ПГФР, гр.Пазарджик по време на професионални състезания.

През първия учебен срок, средният успех на подкрепените ученици от ТСА бе Много добър 4,82. А средният брой неизвинени отсъствия бе 3,1. През втория учебен срок неизвинените отсъствия са 0,91, а съответно средният успех е Много добър 4,79. Годишният среден успех на учениците е Много добър 4,89. Петдесет и двама от учениците нямат нито едно отсъствие по неуважителни причини за цялата година. Отличниците са четиридесет и три, като четилима от тях – Маргарит Тасков, Нанси Мариянова, Рая Харизанова и Таня Илиянова имат 6,00. Зрелостниците показаха добри успехи на матурите си и успешно завършиха своето средно образование.

Изключително сме горди с успеха на всички ученици! Освен с добрите оценки в бележниците им, те се отличават с висока активност. Много от тях са или председатели или част от ученическите парламенти на училищата си; активни са в извънкласни дейности, участват в различни конкурси и развиват талантите и дарбите си.

 

 

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.