Регионална среща на образователните медиатори от Северен централен район – Велико Търново, Габрово и Русе

Център “Амалипе” обявява началото на серия от регионални срещи на образователните медиатори. Първата среща ще се проведе в град Велико Търново и ще бъде предназначена за образователните медиатори от областите Велико Търново, Русе и Габрово.

Тези регионални срещи са създадени с цел да съберат медиатори от различни училища и общности, за да обменят опит, да споделят предизвикателствата, пред които са изправени в работата си и да се вдъхновят от добри практики.

Програмата на срещата включва:

  • Представяне на Център “Амалипе” и неговите инициативи
  • Ключови лекции и дискусии върху актуални теми за образователните медиатори
  • Работни сесии за обмен на опит и добри практики
  • Мрежа за насърчаване на сътрудничество и подкрепа между участниците

Първата регионална среща ще се проведе на 09-ти април 2024г., от 11:00 – 15:00ч. в град Велико Търново. Всички заинтересовани образователни медиатори от областите Велико Търново, Русе и Габрово са поканени да се включат.

Център „Амалипе“ не поема пътни разходи на участниците, но по време на събитието ще бъде организиран кетъринг за тях.

Моля, потвърдете  участие най-късно до 08 април на следната регистрационна форма https://forms.gle/HSDki38RFwuW6bVo6 

Регистриралите се участници ще получат допълнителна информация за мястото на провеждане на срещата.

За контакт: Атанас Атанасов – 0882 540 209, cor.amalipe.vt@abv.bg


Регионалната среща с образователни медиатори е част от поредицата срещи, които Център “Амалипе” организира във връзка с дейностите по проект “EmpowerEU: Насърчаване на участието на младежи и уязвими групи в изборите за Европейски парламент”. Вижте повече за проекта ТУК