Обявени са резултатите от конкурса за проекти на ЦОИДУЕМ

Общо 83 проекта на училища, детски градини, общини, Центрове за работа с деца бяха одобрени от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това стана в рамките на тазгодишната конкурсна процедура номер 33.20-2021. През следващите няколко дни одобрените ще бъдат поканени да подпишат договори и ще могат веднага да започнат работа по тях. Какви са одобрените проекти?

            Традиционно ЦОИДУЕМ одобрява проекти на широк спектър училища и детски градини. В голяма част от случаите става дума за проекти на училища и детски градини в селските райони, често – с малък брой ученици. Това е така тъй като проектните формуляри са леки за попълване, Центърът предоставя голям аванс за изпълнение на проекта и не изисква тежка отчетност (за разлика от оперативните програми). И тази година голяма част от одобрените бенефициенти са именно образователни институции в по-малките населени места. Кандидатствали са успешно 50 училища, 22 детски градини, 5 общини, 5 Центрове за работа с деца, както и един университет.

В рамките на конкурсната процедура ЦОИДУЕМ определя 5 приоритетни направления. И през тази година най-много подадени и одобрени проекти има по Приоритет 1(който включва дейности за въвеждане на интеркултурно образование) и Приоритет 2 (дейности за превенция на отпадането от училище). По тях са одобрени съответно 24 и 29 проекта. По-слаб интерес има по Приоритет 3, който включва дейности за междуучилищен обмен и партньорство между училища и детски градини с различни ученици: например училища с преобладаващо ромски ученици и училища с преобладаващо неромски ученици; селски и градски училища; основни училища и училища, обучаващи в средна степен. Интересът към този Приоритет, който предоставя множество евристични възможности постепенно нараства (тази година са одобрени 14 проекта), но все още не е достигнал популярността на Приоритетите 1 и 2. Малко по-висок е интересът към Приоритет 4, предоставящ възможности за работа с родителите – по него са одобрени 15 проекта.

Традиционно нисък остава интересът към Приоритет 5, който предлага дейности за десегрегация на кварталните „ромски“ училища и за превенция на вторичната сегрегация. Тази година по Приоритет 5 е одобрен само 1 проект. Необходимостта от предприемане на дейности за десегрегация, както и за превенция на вторичната сегрегация е особено остра и се увеличава през последните години. Проучване на Център Амалипе от 2020г. показва, че в над 70 общини в почти всички области има сегрегирани училища или училища, които са застрашени от сегрегация. От тази гледна точка е необходимо Приоритет 5 да продължи да бъде изпълняван и да се предприемат дейности за неговото популяризиране пред училищата и особено пред общините.

Център Амалипе поздравява всички одобрени бенефициенти по конкурса! Пожелаваме Ви въпреки незатихналата пандемия успешно да реализирате одобрените Ви дейности!

Пълния списък на одобрените и отхвърлените проекти можете да намерите тук.

 

Вижте още:

ЦОИДУЕМ обяви конкурсна процедура 33.20 – 2021 за набиране на проектни предложения