ОУ “Никола Й. Вапцаров” – с. Селановци реализира своята първа планирана дейност по проект “65 ГОДИНИ ЗАЕДНО С ЕДНА ЦЕЛ”

Рубрика “Споделено от регионалния координатор”

Проект “65 ГОДИНИ ЗАЕДНО С ЕДНА ЦЕЛ” на Основно училище “Никола Й. Вапцаров” – с. Селановци и финансиран от ЦОИДУЕМ реализира своята първа планирана дейност. Дейността беше реализирана през м. януари чрез училищен празник под мотото “Хлябът е един”. В него възможност за изява имаха и групи, сформирани и финансирани от Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта” , вкл. и по “Фолклор на етносите”. Чрез танци, песни и възстановка на обредна трапеза пред многобройна публика беше пресъздадена празничната атмосфера на един от най – обичаните празници – Василица.

Г-жа Н. Ставрева – директор на училището, връчи специални грамоти за активното участие и отлично представяне в националната кампания “Василица, 2023”, организирана от Център “Амалипе”. Представителна група, ръководена от г-жа Нина Димитрова имаха възможност да посетят Изпълнителна агенция “Програма за образование” и ЦОИДУЕМ.

А да се насладят на празничната атмосфера и на вкусните ястия имаха възможност специалните гости на събитието – г-жа Петя Русинова – бивш директор на училището и г-жа Й. Данова – регионален координатор на ЦМЕДТ “Амалипе”.

 

 

 

 

 

 

 Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.