Център Амалипе проведе срещи с общността в няколко населени места по проект ERELA

Център Амалипе проведе срещи с ромската общност по проект ERELA (Равенство за ромите чрез разширен достъп до правна помощ).
По време на срещите участниците дискутираха различни случаи на дискриминация, които са идентифицирани, но не са докладвани. Освен това самите участници споделиха свои лични примери за случаи на дискриминация. Повече за това как са преминали срещите може да видите по-долу.

На 08.11.2022 г. в кметството на село Върбовка, община Павликени, се проведе среща с представители на общността по проект ERELA. Официален гост бе кметът на село Върбовка г-н Ивелин Розинов, както и представителите на Център “Амалипе“ Атанас Атанасов, Валери Ангелов, Александър Асенов и Стефан Стефанов. На информационната среща присъстваха над двадесет представители на местната общност. Валери Ангелов и Атанас Атанасов водиха събеседването с хората на тема “Дискриминация в ромска общност”.
Водещите запознаха участниците с това какво е дискриминация, неините видове – пряка и непряка, как тя може да бъде разпозната. Представиха се дейностите на КЗД и какви функции изпълнява тази институция. Друга важна точка от разговора с родителите бе към кои институции могат да се обърнат ако са дискриминирани под някаква форма. Обсъди се, че никой гражданин на Република България не трябва да бъде дискриминиран по цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност и други. След като им бе разяснено какво точно представлява дискриминацията много хора споделиха, че преди време са имали такова усещане за дискриминация, но не са осъзнавали точно какво е и към кого да се обърнат. Сега вече знаят какво е дискриминация и при такива проблеми вече знаят към кои институции да се обърнат за помощ.

На 09.11.2022 г. в Професионална гимназия по селско стопанство, град Нови Пазар се проведе среща с родители – представители на ромската общност по проект ERELA. На срещата присъстваха над двадесет родители, както и директорът на гимназията инж. Дамян Николов. Срещата бе водена от Валери Ангелов – Експерт, Атанас Атанасов – Експерт, Стефан Стефанов – медиатор и Алдин Стефанов, образователен медиатор за гр. Нови Пазар. Обсъди се темата за дискриминация в ромската общност. Поотделно се обсъдиха видовете дискриминация, как да се реагира ако човек бива дискриминиран. Друга важна точка от разговора с родителите бе към кои институции да се свържат ако се почувстват дискриминирани под някаква форма. Стефан Стефанов сподели пред присъстващите, че никой гражданин на Република България не трябва да бъде дискриминиран по цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност и други. Хората споделят, че не са знаели към кого да се обърнат дори и да са усещали такъв тип отношение спрямо тях. Акцентира се върху правата и задълженията, както и дейността на КЗД и какви функции има институцията.
На 09.11.2022 г. в Обединено училище “Добри Войников“ в село Победа, област Добрич се проведе среща с родители по проект ERELA. На срещата присъстваха над двадесет родители от общността. Водещи на срещата бяха Атанас Атанасов, Валери Ангелов – експерти и Стефан Стефанов – медитор. Темата на срещата бе “Що е дискриминация“. Атанас, Валери и Стефан разясниха на присъстващите какво е пряка и непряка дискриминация, как да бъде разпозната, ако има такава над самият човек или на друго лице. Акцентира се върху правата и задълженията, както и дейността на КЗД и нейните функции като институция. Друга важна точка от разговора с родителите бе към кои институции да се обърнат ако се почувстват дискриминирани под някаква форма. Голяма част от родителите споделиха, че са имали такива моменти, но не са знаели ,че това е дискриминация и не са знаели към кого да се обърнат споделя Стефан Стефанов. Родителите споменаха по време на срещата, че най-много са усещали дискриминация при институции и при търсене на работа от работодатели, но не са знаели как се реагира. Вече знаят какво е дискриминация и как да я разпознават и когато имат такива проблеми ще се обърнат към правилната институция.

 

На 16.11.2022 в ОУ “Св св Кирил и Методий“ село Батак се отбеляза Международният ден на толерантността. На събитието присъстваха гости партньори от Хърватия – организация ILC по проект ЕРЕЛА. Сред официалните гости бяха кметът на село Батак г-н Зенко Маринов, директорът на училището Шенай Нуриев, адвокат Ирена Стасинопулу. От страна на ЦМЕДТ “Амалипе“ участие взеха експертите Валери Ангелов и Атанас Атанасов, както и образователният медиатор /координатор/ Стефан Стефанов. Гостите бяха посрещнати от директора на училището г-н Нуриев и кмета на село Батак г-н Маринов. Също така беше посетена и ДГ-село Батак, където децата поднесоха флаери и подаръци на гостите. Медиаторът Стефан Стефанов представи презентация на тема „Какво е толерантността“ пред ученици, представители на ученически парламент, родителски клуб и учители, както и пред официалните гости. По време на презентацията се получи дебат, в който се включиха всички участници. Вторият модул на беседата бе темата за дискриминацията. Разговорът бе със родители и ученици-представители на местната ромска общност. Стефан Стефанов сподели пред присъстващите, че никой гражданин на Република България не трябва да бъде дискриминиран по цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност и други. Учениците направиха алея на толерантността със свои рисунки та тази тема. Беше направено и дървото на толерантността, като се записваха послания във вид на листа на тема толерантност. Бяха раздадени флаери със правилата за толерантност на представители на институции от селото.

 

На 16.11.2022 в училище НУ „Иван Вазов“ в село Царски Извор, община Стражица бе проведена беседа на тема: „Дискриминацията в ромската общност“. Разговорът бе със родители и ученици от различени ромски етноси. По отделно се обсъдиха видовете дискриминация, как да се реагира ако човек бива дискриминиран.
Друга важна точка от беседата с родителите бе към, кои институции да се свържат, ако се почувстват дискриминирани под някаква форма. Валери Ангелов и Ирена Михайлова споделиха пред присъстващите, че никой гражданин на Република България не трябва да бъде дискриминиран по цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност и други.

 

Тук ще може да намерите информация за проекта: https://amalipe.bg/portfolio/project-erela/
Тук ще намерите публикации свързани с срещи и обучения, както и доклада който сме правили в рамките на проекта: https://amalipe.bg/?s=ERELA

 

 

 

Финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.)