STEM център – стъпка към промяна

На 24 март 2022 г. в Професионална гимназия по земеделие, гр. Търговище официално беше открит новият STEM център. Гости на събитието бяха госпожа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище, както и експерти от Община Търговище. Професионална гимназия по земеделие, гр. Търговище от години e част от Мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник”, създадена в рамките на програма “Всеки ученик ще бъде отличник”, финансирана от Тръст за социална алтернатива.

Елка Станчева поздрави ръководството за реализацията на проекта и заяви: „Убедена съм, че тази нова учебна среда ще предизвика интереса на учениците, ще отговори на очакванията им, ще им помогне да придобият трайни професионални умения и знания с практическа насоченост, които да са им полезни в живота“.

Инж. Стела Томова – директор на гимназията представи обособените кътовете-работилници, където учениците ще могат да творят, да развиват своите дигитални и технически умения, да създават арт изкуство и да преживяват учебното съдържание. В центъра ще се преподават интегрирани уроци, които ще комбинират знания от различни дисциплини, а уроците ще бъдат част от проекто-базирано обучение чрез извършване на дейности. Директорът благодари на екипа, участвал с упорития си труд за изграждането на STEM центъра, а на Божидар Денев, ученик от 12 клас, беше връчена грамота за изключителен принос за изграждането му.

 

Дейността в центъра ще бъде устойчива във времето, тъй като професиите, в които се обучават учениците, попадат в списъка на СТЕМ професиите – това са професиите на бъдещето, професии свързани с науката, техниката, инженерството и математиката.

Откриването на STEM центъра се превърна в истински празник за учениците, които поднесоха музикален поздрав към своите учители и гости.

 

 

 

 

 

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.