Изкуството като средство да откриеш себе си и своето място в света

Галя Петкова, Борянка Борисова, ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм, обл. Монтана ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм, област Монтана, участва в Програмата „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”. През учебната 2012/2013г. това се реализира чрез СИП „Фолклор на етносите” в І-ІІІ кл. и […]

Read More