Наръчник на учителя по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” в часовете за СИП

Румяна Стефанова, ОУ „Ц. Церковски”, с. Средище В Граждански договор с № ABF10 – 82 от 16.10.2012 г. между мен като изпълнител и ЦМЕДТ “Амалипе” – гр. Велико Търново като възложител е фиксиран предметът на същия: чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Базов учител в рамките на програма „Превенция на отпадането на ромските […]

Read More