Инициатива на Център Амалипе: избор на ученически омбудсман в българските училища

След успешно проведено младежко обучение и младежка конференция в Лозен/София, учениците излязоха с предложение за въвеждане на избори за ученически омбудсман в своите училища. Въпреки че мнозинството от образователните институции имат работещ и избран Ученически парламент/съвет, в много случаи липсва избран Ученически Омбудсман. Център Амалипе реши да подкрепи учениците в тяхното желание и сподели идеята им с Националния омбудсман проф. Д-р Диана Ковачева, която я прие с радост и предложи кампанията да бъде под нейния патронаж.

В този контекст, Център Амалипе представя концепция за избори на ученически омбудсман с цел активно включване на всички ученици и повишаване на тяхната мотивация за гражданско участие. Инициативата е част от проекта “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който се реализира от Център Амалипе.

Ученическият омбудсман ще бъде под патронажа на Омбудсмана на Република България, а избраните представители ще участват в среща с проф.Диана Ковачева и министъра на труда и социалната политика д-р Шалапатова.

Целта на кампанията е да повиши гражданската активност сред младежите и да ги запознае с правомощията на ученическия омбудсман, утвърждавайки тази позиция в училищата. Задачите на ученическия омбудсман включват разглеждане на жалби и сигнали, предприемане на проверки и предприемане на действия за зачитане на правата и свободите на учениците.

Процедурата за изборите включва кандидатстване, провеждане на кампания от страна на кандидатите и избори чрез тайно гласуване. Ученическият омбудсман ще бъде избран за мандат от една учебна година и ще има право да бъде избран за последователни мандати.

Сътрудничеството с Омбудсмана на Република България е от решаващо значение, като той подкрепя идеята, ще организира среща с младежките омбудсмани и ще предостави възможност за участието им в инициативи, като например “Посланик за един ден”.

Център Амалипе ще извършва оценка на резултатите и процесите на изборите, предоставяйки препоръки за подобрение. Прегледът на изборите и дейността на ученическия омбудсман ще се извършва на редовни интервали с цел осигуряване на качествено представителство и дейност на ученическия омбудсман.

 

Концепция за КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН може да изтеглите от тук.

Презентация относно кампания “Ученически омбудсман” може да изтеглите от тук.

„Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ се осъществи и в рамките на проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.

 

 

Вижте още:

Новият омбудсман на учениците от СУ “Цанко Б. Церковски” в Никола Козлево започна своята дейност на Деня на толерантността

Оспорван балотаж на изборите за Омбудсман в ПГТО Сливен