Училището в село Зелена морава: малки планински истории за големи хора

Един от първите училищни STEM-центрове ще бъде открит в ОУ “Христо Ботев”, с. Зелена морава, община Омуртаг на 26 февруари 2021.Той е създаден по Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда”. Училището, което обучава деца от 9 села и махали от Омурташкия балкан, е пример за педагогическите чудеса, които десетки училища в селските райони, обучаващи деца от уязвими групи, случват всеки ден. Защото тук многообразието не плаши, а обогатява.То зарежда, вдъхновява и помага на малкия училищен екип да не спира да мечтае, въпреки че много от институциите се сещат, че и това училище е част от общинската образователна мрежа само когато внезапно някой от София го забележи.

Новият STEM център е поредният пример в Зелена морава, който преобръща стереотипите, че съвременно качествено образование се случва само в големите градски училища и само там, където родителите имат високо образователно ниво. 14 преподаватели с дългогодишен стаж работят всеотдайно, водени от вярата, че всеки един от тях е добър в това, което прави, и от девиза „Успехът е в качеството“. То отразява стремежа към перфекционизъм и внимание към малките неща, които правят голямата разлика и ги отличава.

От 2016 година ОУ „Христо Ботев“ е част от мрежата на Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център Амалипе. Така педагогическият екип повишава прилагането на иновативни интеркултурни методи в работата си. Училищният парламент и учениците наставници превръщат учениците от пасивни участници в образователния процес в будни млади хора с активна гражданска позиция, които не бягат от своята идентичност, а откриват нейното многообразие в часовете по „Фолклор на етносите“.

С постоянство и целенасочен труд училището се утвърждава  като конкурентно-способно, предоставящо възможност на своите възпитаници за получаване на образование, съответстващо на европейските стандарти и мотивиращо ги да продължат образование и в следващ етап. Училището предлага модерни образователни технологии. За всички ученици се осигурява целодневна организация  на учебния ден. За разлика от повечето случаи, в Зелена морава училището не е разположено в центъра на селото, а на 3 километра от него. Това поставя поредното предизвикателство за децата от селото, които ежедневно трябва да изминават пеша това разстояние и да пресичат оживения път, свързващ Северна и Южна България. Училищния екип обаче намира решение и на тази задача, като със собствени средства подсигурява транспорт и за децата от селото. Успешният учебно–възпитателен процес е подпомогнат с още дейности по национални програми и различни проекти, които училището печели и реализира по най-добрия начин, финансирани от ЦОИДУЕМ, ОПНОИР и др.

Тези малки стъпки се случват в изключително тежка среда, която е такава, не защото децата са билингви, а родителите са с ниско образование – през последните години и в този край се наблюдава засилен ангажимент на родителите към образованието на техните деца. Но материалната база на училището се нуждае от сериозен ремонт, който надхвърля възможностите на делегирания бюджет. Като се започне от училищните тоалетни и се стигне до външната фасада и козирката, сградата изглежда като застинала в предходните десетилетия. По неясни причини ОУ “Христо Ботев” не е предложено за защитено училище, въпреки че отговаря на критериите. В повечето от селата бяха закрити детските градини и филиалите на детски градини. Дори в самото Зелена морава вече не функционира ДГ въпреки големия брой деца в предучилищна възраст. Така малките трябва да пътуват до Омуртаг или да си останат вкъщи. Този процес доведе и до миграция на семейства от селата дори към областния център. А всеки учител знае колко е важно предучилищното образование за всички деца, особено за децата билингви.

Въпреки всички тези предизвикателства, успехите на ОУ “Христо Ботев” впечатляват, защото там където има мотивирани учители, които вярват в децата, с които работят и не спират да провокират техния потенциал, успехите не закъсняват. Те не са лъскави, но са истински.

Вижте още

Още за Националната програма за изграждане на училищна STEM среда