Министър без портфейл по ромските въпроси в кабинета на ИТН?

В структурата на второто правителство, предложено от „Има такъв народ“ на 3 август, е включена позицията Министър (без портфейл) по ромските въпроси. За нея отново е предложена д-р Антония Валентинова. В програмна декларация на ИТН за постигнатите консенсусно приоритети с парламентарните партии ДБ, ИБГНИ и БСП са включени и намерения, свързани с образователната интеграция. Кои са те, кои са евентуалните възможности и заплахи пред предложената позиция Министър (без портфейл) по ромските въпроси?

Предложената позиция бе включена и в първия вариант на правителство на ИТН. Следва да обърнем внимание, че не се предлага създаването на министерство или на друга административна структура. Практиката до този момент от дейността на Министър (без портфейл) е това да бъде политическа фигура, която да координира изпълнението на хоризонтални политики, които са в ресорите на други министерства. В предходни правителства е имало Министър (без портфейл) за европейските фондове, за българите в чужбина, за българското Председателство на Съвета на ЕС и др. Обикновено Министърът (без портфейл) не разполага със заместници, администрация (освен малък екип) и бюджет. Неговите конкретни правомощия се определят от Министър – председателя. Към този момент не са оповестени намеренията за конкретните отговорности на Министъра (без портфейл) по ромските въпроси. Вероятно той ще координира подготовката и изпълнението на новата Национална ромска стратегия, чието приемане трябва да се случи до края на септември 2021 г. съгласно изискванията на Европейската комисия. Този документ е изключително важен и Европейската комисия го определя като „отключващо условие“ за оперативните програми, финансирани от Европейския социален фонд. Т.е. без такава качествена стратегия Европейската комисия няма да финансира оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Добро управление“. Вероятно Министърът (без портфейл) по ромските въпроси ще трябва да реализира дългоочакваната институционална реформа в нефункциониращия Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Д-р Антония Валентинова е пример за висотите, до които може да достигнат добре образованите и енергични млади роми. Тя е израснала в интегрирано ромско семейство, което винаги е подкрепяло нейното добро образование. По настояване на майка й, тя учи в училище с преобладаващ брой ученици от мнозинството и така получава качествено образование и мотивация, характерни за десегрегираните училища. Приета е едновременно в три медицински университета – в София, Плевен и Варна, с много висок бал. Избира да учи в столицата. За подготовката си за изпитите Антония получава помощ от стипендиантската програма за студенти по медицина и лекари специализанти от ромски произход – инициатива на Проект „Ромско здравеопазване“ – Будапеща, Стипендиантска програма на „Ромски образователен фонд“ и Институт „Отворено общество“ с партньори Център „Амалипе“ и Фондация „Промедия“.

Проектът цели да подпомогне висшето образование на студенти от ромски произход, избрали специалностите медицина, фармацевтика, акушерство, рентгенология и рехабилитация, здравен мениджмънт. В резултат над двеста ромски младежи и девойки завършват успешно трудните медицински специалности. Показателно е, че по настоящем огромната част от тях работят като действащи медици в България и много малък брой емигрираха. Историите на студентите от Програмата, можете да прочетете тук.

Д-р Валентинова завършва Медицинския университет в София с успех 5,25.

Предложението на ИТН за въвеждането на позиция Министър (без портфейл) по ромските въпроси не срещна публичен коментар (позитивен или негативен) от основните партии. То бе посрещнато по различен начин от различните ромски активисти. В своя позиция Център „Амалипе“ посочва, че „Въвеждането на позиция „Министър (без портфейл) по ромските въпроси“ е стъпка, която би могла да ускори процесите на интеграция, но в същото време не е универсално решение, панацея и крие много подводни камъни.“ Организацията очертава силните страни и заплахите, с които е съпроводена тази иновативна позиция. Пълният текст на становището вижте ТУК

На 4 август в Народното събрание партия ИТН разпространи декларация, в която изброява по кои приоритетни политики е постигнат консенсус с ДБ, БСП и ИБГНИ. В сферата на образованието е посочено и „ефективна интеграция на малцинствените общности; учредяване на стипендии за студенти от малцинствата“. Предстои да се види по какъв начин те ще влязат в програмните документи на новото правителство. В останалите тематични области не са включени положения, свързани с ромите.