Премина вторият уебинар за ученици наставници, част от Лидерската програма на Център Амалипе

Първи декември постави началото на втория уебинар „Ефективно общуване и екипно взаимодействие; Връстници обучават връстници“ от серията тренинги, които Център „Амалипе“ планира да направи за учениците-наставници, част от Лидерската програма за развитие на капацитета.

Вторият уебинар събра над 50 ученици от цялата страна в Zoom платформата и ги срещна с представител на Народното събрание – Красимир Красимиров. Вдъхновяващата среща със специалния гост даде възможност учениците да чуят историята на неговия успех и да зададат въпросите, които ги вълнуват: Каква е тайната на успеха? Каква е ролята на мотивацията за постигането на нашите цели? Нужно ли е да имаме висше образование, за да бъдем успешни личности? Учениците потърсиха съвет от господин Красимиров за теми, засягащи личностното развитие на наставниците.

Зареждаща беше и следващата част от програмата по време, на която Таня Христова възложи креативната задача за създаване на групови визитки в онлайн платформата след представената презентация за същността на ефективното общуване и екипно взаимодействие.

На въпросите „Защо е нужно обучението на връстници от връстници?“ и „Какво представлява етичния кодекс на Лидерската програма?“, участниците получиха отговор под формата на интерактивната презентация на Т. Христова.

А какво предстои на следващия тренинг?
Тийм лидерите на петте групи да проявят въображение, креативност, творчество и да презентират своята домашна работа: план за индивидуална работа с ученик без умения за работа с устройство за включване в дистанционното обучение, както и да се запознаят с това как да мотивират своите съученици за постигане на по-високи резултати и ангажират активните младежи в своето училище за решаването на проблем.

Вижте как премина първия тренинг с учениците-наставници тук

 

 

Тази година Център Амалипе е финалист в специалното издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Reach for Change България, ING, NN България и Аурубис България”.