Министър Вълчев откри първите STEM центрове в Шумен и Зелена морава

 

Инвестициите в образователната инфраструктура трябва да бъдат приоритет през следващите години като бъде запазено и поетапното увеличаване на учителските заплати до ниво поне от 125% от средната работна заплата. СТЕМ центрове ще бъдат изградени във всички училища. Образователните медиатори играят ключова роля за ефективната работа с родителите от уязвимите групи и тяхната позиция ще бъде продължена, а заплащането им ще бъде увеличено. Училищата в селските райони, включително в отдалечени села с малък брой ученици са важни за задържането на учениците и в тях е възможно високо качество на образование. Затова през последните години не съм позволявал закриването на такива училища, тъй като оптимизацията на училищната мрежа достигна почти навсякъде своят оптимум. Това бяха част от посланията на министъра на образованието Красимир Вълчев при откриването на СТЕМ центрове в училища в град Шумен и село Зелена морава.

На 26 февруари Министър Вълчев откри три новоизградени STEM центрове. Два от тях са в две от училищата от мрежата на Програма “Всеки ученик ще бъде Отличник” на Център Амалипе. Първо посети СУ “Трайко Симеонов” в град Шумен, което успешно се бори с вторичната сегрегация и привлича все повече деца. Г-жа Сакарова, директор на училището, не пропусна да сподели ползата от назначените трима образователни медиатори, а Министърът отвърна, че вече е решено образователни медиатори да има и през следващата учебна година, както и това, че техните възнаграждения ще бъдат увеличени.

“Това, което видях е много креативност, иновативност, желание да направят нещата по различен начин. Това е начинът да мотивираме децата да бъдат в училище, да учат, а също така да развием интереса им да учат математика и физика в STEM центровете. Прекрасен център са направили, разширили са го и в насока към изкуствата. Виждам че полагат усилия по отношения на безопасността на движението по пътищата, една много важна политика, на която залагаме през последните години.” – заяви Министър Вълчев. Също така той подчерта, че за успеха на училището важна роля има помощта на неправителствените организации и работата в мрежи, каквато е и мрежата на Програма “Всеки ученик ще бъде отличник”.
След посещението в Шумен министър Вълчев откри STEM центъра на ОУ “Христо Ботев” с. Зелена морава, който е първият за Област Търговище. Той прояви интерес към роботите, с които бе оборудван центърът и които учениците ще съживят и раздвижат, програмирайки на скрач. На официалното откриване бяха връчени плакети за принос към развитието  на училището: на министър Вълчев, на Началника на РУО Търговище г-жа Станчева, на Областния управител г- н Стайков и на Председателя на Център Амалипе г-н Деян Колев. Официалните гости не подминаха и уютната стаята по “Фолклор на етносите”. Новите центрове са място за учене, но също и за разговори и социализация, за учене чрез преживяване и „правене“. Това, което още сподели министър Вълчев там бе, че ще се помогне на училището за подобряване на материалната база, че в национален план следващата година учителските заплати трябва да се поддържат високи, за да привличат повече млади хора и допълни, че през последните години се отчита увеличение на кандидат-студентите за обучение по педагогически специалности.