Дейност

В момента Център „Амалипе” работи по редица инициативи в областта на образованието, здравеопазването, предоставяне на социални услуги и подкрепа. Център “Амалипе” работи с мрежа от близо 300 училища и над 350 медиатори в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите. Съществена част от тази дейност е овластяване на ромските родители да участват активно в училищния живот и превръщане на училището в център на общността. Организацията е създала 11Центъра за развитие на общността в шестте региона на България, за да насърчи самоорганизирането на ромската общност. Всеки от тези центрове работи с мрежа от местни групи от общността. Освен това Център “Амалипе” си сътрудничи с множество ромски и неромски организации от цялата страна по дейности в различни области: като образование, здравеопазване, социални услуги, организиране на застъпнически кампании за интеграцията на ромите и др.

За да направите дарение и да подкрепите нашата работа, можете да го направите по следния начин:

По банкова сметка към сдружението на следните данни:

  • ЦМЕДТ “Амалипе”
  • Адрес гр. Велико Търново, ул. Самуил 4, ап.16
  • IBAN: BG71UBBS80021043297030
  • BIC/SWIFT: UBBS BGSF
  • Банка: Обединена Българска банка, адрес: гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 29А

Моля опишете като основание “Дарение”
Благодарим Ви за подкрепата!

 

Център Амалипе е регионален преставител на Сдружение “Национална пациентска организация”