4 училища ще получат таблети със средства от програма “Равен шанс”

Една от дългогодишните програми, които Център Амалипе изпълнява е “Равен шанс – достъп до средно образование“, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г и чрез нея се осигуряват помагала и транспортни разходи на младежи в гимназиална степен. Учениците, които участват в нея са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания.

През есента на 2019г. Център Амалипе успя да одобри и включи в Програмата 138 младежи от цялата страна.

Предвид наложените извънредни мерки и установяване на дистанционно обучение от 16 март до края на учебната година, съответните ученици не пътуват. Спрямо това логично по Програмата има финансов остатък. Център Амалипе се свърза с Тръст за социална алтернатива с молба този излишък да бъде използван за закупуване на таблети за деца, които нямат устройства, чрез които да се включат в дистанционното обучение.

Благодарни сме на ТСА, които се съгласиха и благодарение на тях 4 училища ще получат нужните устройства. Разбира се, донорът ни имаше определени изисквания: училищата да са професионални гимназии, заявили нужда от устройства и да бъдат предоставени на ученици в гимназиална степен, които отговарят на условията на програма Равен шанс:

 • Те трябда да са от социално слаби семейства – с доход на член от семейството до 420лв;
 • да имат годишен успех за 2018-2019г. минимум добър 3,50.
 • да имат до 10 неизвинени отсъствия за учебната 2018-2019г.
 • да са мотивирани да завършат своето образование
 • да нямат подходящо устройство, чрез което да се включат в дистанционното обучение.

Училищата трябва да ни предоставят документи, удостоверяващи първите 2 изисквания.

Желанието ни като донор е устройствата да НЕ се подаряват на учениците, а да им се предоставят докато имат нужда, след което ги връщат на училището и то ги предоставя на други нуждаещи се ученици.

Професионалните гимназии, които са заявили, че имат нужда и не са били и изтеглени по-рано са:

 1. ПГСС “Дунавска земя” – с.Ковачица, обл. Монтана
 2. ПГОД “Евридика” – гр. Кърджали
 3. ПГСС “БУЗЕМА” – гр.София
 4. ПГСС “Св. Георги Победоносец” -гр. Суворово, обл. Варна
 5. ПГ по земеделие – гр.Търговище
 6. ПГТХВТ “Алеко Константинов” – гр. Търговище
 7. ПГЛПЕХТ – гр.Ямбол
 8. ПГФР – гр. Пазарджик

В избора ни с приоритет са училища, които имат одобрени ученици в програма “Равен шанс” през учебната 2019-2020г. Съответно от изброените такива са:

 1. ПГЛПЕХТ – гр.Ямбол
 2. ПГФР – гр. Пазарджик

Те са първите 2 училища, които ще получат таблети с остатъка от средства по програма “Равен шанс”. За да е най-честно останалите 2 професионални гимназии изтеглихме на случаен принцип, както и предишните пъти в кампания “Стара техника за ново начало”. Печелившите късметлии са:

    3. ПГОД “Евридика” – гр. Кърджали

    4. ПГТХВТ “Алеко Константинов” – гр. Търговище

Тези 4 училища ще получат устройства в следващите дни.

А на останалите пожелаваме успех следващия път и дано още нови дарители се включат в Кампания “Стара техника за ново начало”.

 

Как можете да дарите:

Как можете да дарите устройства в кампанията „Стара техника за ново начало“