Схема за завръщане към присъствено обучение, оповестена от Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието

 

Голямата част от българските ученици ще се върнат в класните стаи на 12 април. Това стана ясно след като Министърът на здравеопазването и Министърът на образованието оповестиха как ще стане схемата за връщането към присъствено обучение, която ден по – рано министър Вълчев бе дискутирал с учители роми по повод на среща повод Международния ден на ромите. Кои класове кога ще се върнат в класните стаи? Как ще завърши настоящата учебна година?

От 12 април присъствено ще се обучават:

  • всички ученици от 1 до 4 клас;
  • всички класове, в които има само по една паралелка: в 501 училища целият прогимназиален етап е съставен от по – малко от 50 ученици. В тях клас и паралелка съвпадат като за съответния прогимназиален клас има една паралелка, като в повечето случаи тя е маломерна или дори слята. Подобно е положението в 289 училища, обучаващи ученици от средна степен. В тях петте гимназиални класа обучават по – малко от 100 ученици. Посочените училища са преди всичко в села и по – малки градове, но някои от тях са и в част от областните градове. Учениците, които се обучават в паралелка, която е единствена за съответния клас, ще могат да се върнат присъствено на 12 април и така да завършат учебната година ако не настъпи влошаване на епидемичната обстановка. Училища, в които част от класовете имат повече от една паралелка, а друга част от класовете – само една паралелка, ще могат да се възползват от възможността за присъствено обучение на всички класове с по една паралелка;
  • Присъствено на ротационен принцип от 12 април ще се завърнат и учениците от 7, 8 и 10 клас. Те ще останат в класните стаи две седмици, след което отново ще преминат в ОРЕС. На тяхно място от 26 април ще се завърнат присъствено 5, 11 и 12 клас. Техният присъствен престой в училище ще бъде три седмици, тъй като едната от тях е на практика заета от празници. При благоприятно развитие на пандемията през май в класните стаи на тяхно място ще застанат 6 и 9 клас – от 17 май.

По този начин началните класове ще бъдат присъствено през повечето време от изминаващата учебна година. Най- ощетени ще се окажат 6 и 9 клас.

Както посочи министър Вълчев на срещата с учители роми от 7 април МОН не планира отмяна на НВО за 4 и 10 клас. Вероятно част от въпросите за НВО и от темите за матурите за 12 клас ще бъдат съкратени.

Вижте още как протече десетата традиционна вече среща на учители роми с Министъра на образованието тук

За училищата с малък брой ученици и Ковид-19 пандемията: статистика и отвъд нея вижте тук