Актуални въпроси по проект “Подкрепа за успех”

До средата на октомври училищата, участващи в проект „Подкрепа за успех“ през изминалата учебна година ще получат необходимите средства за направените разходи. Все още не могат да започнат допълнителните обучения за новата учебна година; това ще се случи след като бъде получено официално съобщение на платформата. Образователните медиатори и социалните работници, назначени за работа с родителите и местните общности могат и трябва да продължат активно своята работа, дори при условие, че съответното училище преминава към обучение в ОРЕС. Какви други новости съпровождат работата по „Подкрепа за успех“ през новата учебна година?

По долу прилагаме някои от най-често задаваните въпроси на учители и директори във връзка с реализацията на проект „Подкрепа за успех“.

? Нашето училище има неизплатени средства за проведени и отчетени допълнителни обучения през изминалата учебна година. Кога ще ги получим?

Получаването на средствата за миналата учебна година ще започне от 6 октомври 2021г. и ще отнеме няколко дни. Заедно с тези средства училищата ще получат и авансово покриване на заплатите на образователните медиатори до края на календарната година.

? Можем ли вече да започваме допълнителните обучения за тази учебна година?

Все още не, изчакайте съобщение на платформата на проекта.

Имайте предвид, че през новата учебна година допълнителни обучения ще могат да провеждат единствено училищата с висока концентрация на уязвими групи. Това са училищата, които получават допълнителни средства по чл.52а от Наредбата за финансирането.

Освен това имайте предвид, че през тази учебна година допълнителните обучения ще бъдат единствено по Български език и Математика.

? Ще можем ли да реализираме занимания по интереси към проект Подкрепа за успех, както през изминалата учебна година?

Не, тази дейност няма да бъде финансирана през настоящата учебна година. Можете да реализирате занимания по интереси със средствата, които получавате от държавния бюджет за това.

? Ще можем ли да реализираме допълнителните обучения онлайн, ако нашето училище премине в ОРЕС?

Не, през тази учебна година ще бъде позволено единствено провеждането на допълнителни обучения в присъствена форма.

 

Вижте още:

Как ще продължи проект Подкрепа за успех през учебната 2021-2022г.?

Образователните медиатори по проект “Подкрепа за успех” през новата учебна година