Дискусия на заместник министъра на образованието Гайдарова с учители-роми по повод Международния ден на ромите

„Няма да допуснем образование на „две скорости“, т.е. учебни програми и съдържание за напреднали ученици и за изоставащи. Във всяко училище ще бъде изграден STEM кабинет. Планираме също така да бъдат обзаведени физкултурни салони във всички училища без такива, както и да бъдат ремонтирани и дообзаведени съществуващите салони“. Това каза заместник министърът на образованието Мария Гайдарова на среща с учители-роми, организирана от Център „Амалипе“ и ЦОИДУЕМ на 07.04.22г. За какво друго разговаряха педагозите и представителите на МОН?

Дискусията бе организирана по повод Международния ден на ромите 8 април, като част от кампанията „Имам една мечта: да учим и живеем заедно“. Тя се проведе в залата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). В нея участваха 30 учители роми, които са преподаватели в училища и детски градини от цялата страна. Участниците бяха подбрани на конкурсен принцип от организаторите Център „Амалипе“ и ЦОИДУЕМ. С учителите разговаряха заместник министър Мария Гайдарова, изпълнителният директор на ЦОИДУЕМ Лало Каменов, доцент Йосиф Нунев и председателят на Център „Амалипе“ Деян Колев.

В своите встъпителни думи Деян Колев посочи, че с всяка изминала година броят на учителите-роми се увеличава, както и броят на студентите от общността, които учат в педагогически специалности. Вече не са изключение учителите-роми, включително и на управленски позиции, като помощник директор и директор. Основните неща, които ги вълнуват са въпросите, вълнуващи всички други български учители: например как ще бъдат преодолени дефицитите от ОРЕС, предизвикателствата пред съществуването на малките селски училища/ ДГ, обновяването на учебните програми, възможностите за педагогически иновации и така нататък. „В същото време, ние като общност държим да поставим и важни въпроси като превенцията на сегрегацията, необходимостта от ускоряването на десагрегацията, както и въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование“, допълни Колев.

Госпожа Гайдарова благодари на педагозите за усърдната работа по време на Ковид пандемията и пожела те да насочат усилията си към връщането в класните стаи на всички ученици, т.к. дистанционното обучение е довело до фактическо отпадане на най-незаинтересованите. Тя посочи, че в момента започва актуализация на учебните програми и учебното съдържание, така че то да бъде по-достъпно и близко до интересите на учениците. Всеки учител може да оцени програмите и учебниците, по които преподава чрез своя акаунт в edu.mon. Ще бъде потърсена обратна връзка и от учениците чрез ученическите парламенти, както и от родителите. Заместник министър Гайдарова наблегна и на това, че учителските заплати ще бъдат увеличени от началото на април с над 12 %. Това ще е устойчива политика, за да може заплатата на педагогическите специалисти да бъде на ниво поне 120 % от средната работна заплата. Ще бъдат увеличени също така възнагражденията на непедагогическия персонал. Доц.дн Йосиф Нунев подчерта, че включването на интеркултурни елементи в учебните програми е необходимост.

По време на дискусията бяха поставени въпроси, свързани с трудностите пред малките училища и детски градини по подсигуряването на увеличението на трудовото възнаграждение. Анатоли Георгиев, заместник директор на училището в Долни Цибър посочи, че от години единните разходни стандарти се увеличават с по-нисък процент от процента за увеличаване на учителските заплати. Това изправя малките училища и ДГ пред сериозни затруднения – така делегирания училищен бюджет в повечето образователни институции в селските райони вече се формира почти изцяло от Стълб 1, т.е. от разходите за заплати и не остават възможности за други разходи. Затова е необходимо по-сериозно увеличаване на единните разходни стандарти. В отговор заместник министър Гайдарова посочи, че през тази година средствата за издръжка ще бъдат увеличени с 10 %.

Росен Богомилов, заместник директор на 106 ОУ в София, подчерта необходимостта от продължаване на средствата за работа с уязвими групи, предоставяни по чл. 52а и чл. 52б от Наредбата за финансирането. Той поясни, че с тези средства в неговото училище е назначен още един образователен медиатор и се организират допълнителни занимания за учениците, които са застрашени от отпадане – например музикална група, ръководена от професор Илия Илиев и ред други. В отговор зам. министър Гайдарова поясни, че предоставянето на тези средства ще продължи и списъкът за 2022г. ще бъде публикуван скоро.

Анахид Михайлова, директор на детска градина в град Луковит посочи, че едва две от националните програми включват детски градини. МОН не предоставя достатъчно възможности за развитие на предучилищното образование и за повишаване на качеството в детските градини. Тя предложи в националната програма „Отново заедно“ да бъдат включени и детските градини, което да бъде направено и в други национални програми.

Предложените нови национални програми в образованието предизвикаха широка дискусия. Участниците приветстваха новата програма „Заедно в изкуствата и спорта“, която ще предостави възможност за извънкласни дейности и за закупуване на спортни екипи, носии, декори и ред други необходими пособия за функционирането на музикални групи, ансамбли и спортни отбори в училищата. Бяха направени предложения в националната програма да бъде експлицитно записана възможността за сформиране на групи, пресъздаващи културното богатство на всички етноси, т.к. досегашната практика от подобни дейности ясно показва повишаване на интереса на учениците и намаляване на отпадането.

Приветствана бе и новата национална програма за подкрепа на образователните медиатори, чрез която ще бъдат продължени медиаторите, работещи по проект „Подкрепа за успех“ след края на този проект през юни. Деян Колев обърна внимание, че новата национална програма предоставя възможности за увеличаване на броя на медиаторите в училищата с по-голям брой ученици, както и за увеличаване на възнагражденията на образователните медиатори. Педагозите бяха категорични, че медиаторите вършат изключително успешна работа за пълния обхват на учениците и че много от тях имат желание да запишат педагогически специалности и да станат пълноправни учители.  

Лало Каменов представи националната програма за подкрепа на десагрегацията, която се координира от ЦОИДУЕМ. Необходимо е повече общини да кандидатстват по тази програма, подчерта господин Каменов. Тя покрива разходите за вътрешноградски транспорт, като транспортът може да включва не само ромски, но и други ученици. Националната програма също така може да финансира закупуването на учебни пособия, таблети и ред други необходими неща. Чрез нея могат да бъдат назначавани образователни медиатори към общините, които да подпомагат процеса на десагрегация. Директорът на ЦОИДУЕМ акцентира върху това, че политиките за превенция на сегрегацията и образователна десегрегация са общински. МОН подсигурява допълнителен финансов ресурс, но желанието да се кандидатства за него трябва да дойде от самата община. В това отношение местните общности, гражданските организации и учителите трябва да бъдат особено активни, за да насърчат общините да кандидатстват.

Националните програми са в етап на публично обсъждане до 26.04.22г., всеки може да прави коментари и предложения към тях, подчерта заместник министър Гайдарова. В отговор на въпроси от учителите тя посочи, че чрез Плана за възстановяване и устойчивост, МОН ще финансира създаването на STEM кабинети в абсолютно всички училища. Досегашният опит показва, че тези кабинети имат изключително важен позитивен ефект. В отговор на друг въпрос тя уточни, че през изминалите месеци Регионалните управления на образованието са събрали информация за наличието и състоянието на физкултурните салони в училищата в цялата страна. „Недопустимо е да се примиряваме с факта, че в много от по-малките училища няма физкултурни салони и затова ще финансираме оборудването на такива. В училищата с налични салони ще подпомогнем тяхното дооборудване“, посочи зам. министър Гайдарова.

 

Дискусията на учители-роми с министъра на образованието по повод Международния ден на ромите 8 април се организира за 10 поредна година от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“. Тази година тя е част от кампанията „Имам една мечта: да учим и живеем заедно“. В рамките на кампанията бе проведен също така ученически конкурс за „Есе“, „Видео“ и „Изображение“. Отличените ученици бяха наградени от президента Радев и вицепрезидента Йотова на 8 април в Президентството на Република България. Те също така бяха приети в ролята на „Посланик за един ден“ от министри и посланици на Европейски посолства в България.

 

Вижте още:

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“: какво предвижда и какво пропуска да предвиди програмата

Президентът и вицепрезидентът отбелязаха Международния ден на ромите: посланията и отвъд тях

Образователни медиатори и училища от мрежата ,,Всеки ученик ще бъде отличник“ отбелязаха Международния ден на ромите – 8 април

Ясни са победителите от конкурса “Имам една мечта – да учим и живеем заедно”!