Започва формирането на групи по Подкрепа за успех

Училищата, които през изминалата година не успяха да довършат планираните занимания по интереси по проект Подкрепа за успех заради пандемията и извънредното положение, могат да го направят до 15 октомври. Всички училища могат и следва да формират групите за допълнителни обучения и за занимания по интереси за новата учебна година в срок до 20 октомври. Какво предстои да се случи по Подкрепа за успех?

Център Амалипе систематизира някои от най-често задаваните въпроси по настоящем относно развитието на проекта през новата учебна година. По-долу прилагаме отговорите, които получихме от колегите в МОН.

Могат ли училищата да довършат заниманията по интереси от изминалата учебна година и докога? 

Да,  до 15-ти октомври.

Много от училищата от приложение 2, тоест училища с по-ниска концентрация на уязвими групи, които могат да провеждат занимания по интереси се сблъскаха с важен проблем през изминалата учебна година. За да бъдат осребрени техните разходи и да получат 135 лв на ученик, участвал в група за занимания по интереси, те трябва да докажат участие на съответния ученик в минимум 70 часа. Извънредното положение и преминаването в дистанционно обучение възпрепятства това. За да могат училищата да организират заниманията по интереси в рамките на 70 часа, те могат да продължат часовете от миналата година до 15-ти октомври. Така ще могат да издадат удостоверение на всеки ученик участвал в 70 часа и да получат финансирането по стандартната ставка за него.

 

Подкрепа за успех продължава и през новата учебна година. На втори октомври регионалните управления по образованието са получили писмо в тази насока.

 

Ще има ли нов списък на училищата, участващи в проект Подкрепа за успех през учебната 2020 – 2021 година? 

Не, остават в сила списъците от предходната учебна година, Приложение 1 и Приложение 2 към заповедта на министъра на образованието РД09-.2779/28.10.19

 

До кога трябва да се сформират групите за допълнително обучение ?

Срокът е до 20-ти октомври. До тогава трябва да проучите потребностите на учениците и да определите ръководителите на групите. Ръководителите трябва да въведат в системата на проекта графика за допълнителното обучение през настоящата учебна година.

Новото е, че за да идентифицират учениците, които да бъдат включени в групите за допълнително обучение, училищата трябва да използват инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа. Този инструментариум бе разработен специално за нуждите на проекта като една от основните му дейности.  Той вече е готов и трябва да бъде качен в информационната система на проекта.

Инструментите от номер 1 до номер 14 следва да бъдат използвани за формирането на групите за допълнително обучение на учениците от първи до 12-ти клас включително и за професионална подготовка в първи гимназиален етап. Логиката на инструментариума е да диференцира учениците по три нива на компетентност в зависимост от пропуските и така да даде информация за нуждите от допълнителна подкрепа. Нивата на компетентност може да се използват като ориентир за сформиране на три вида групи с различна продължителност на допълнителното обучение по проекта.  Със  сигурност учителите имат ясна представа за нуждите на учениците в своите класове, но инструментариумът ще им даде допълнителна информация в тази насока.

Освен това ще бъдат предоставяни и въпросници за събиране на информация за други рискови фактори при идентифициране на учениците в риск – инструмент номер 15. Той ще бъде използван от медиаторите и социалните работници, които са важен съюзник в усилието за ангажиране на родителите.

Всичко друго по отношение на групите  за допълнителни обучения, като например брой ученици , часове, заплащане и така нататък повтаря опита от предходните учебни години.

 

Докога трябва да се формират групите за занимания по интереси? 

И за тях срокът е 20 октомври. Електронната платформа за търсене и предлагане на занимания по интереси вече е активна и училищата с ниска концентрация могат да регистрират своите търсени и предлагани дейности. Напомняме, че по проекта занимания по интереси могат да организират само училищата от Приложение 2.

 

Вижте още:

Проект Подкрепа за успех ще финансира провеждането на занимания по интереси 

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

 Платформа за управление и контрол по проект Подкрепа за успех 

 

Автор: Деян Колев