Някои допълнителни разяснения относно допълнителните обучения по Подкрепа за успех

Един от най-често задаваните въпроси след възстановяването на присъствените допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех е дали такива обучение могат да се водят и дистанционно. Към този момент въпросът получава разнопосочни отговори. Какви всъщност са възможните решения? 

Понастоящем допълнителни обучения се водят за две групи ученици: участвалите в допълнителни обучения и преди 16 март,  както и нови ученици, които не са участвали ефективно в дистанционното обучение през последните три месеца. Ясно е, че за втората група няма как да се допусне дистанционно провеждане на допълнителните обучения –  по някаква причина (липса на подходящо устройство, липса на интернет връзка или липса на мотивация) тези ученици не са участвали в дистанционните редовни часове и едва ли може да се очаква да го направят за допълнителните обучения.

В същото време дистанционното провеждане не е напълно изключено за първата група ученици. В Указанията за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование е посочено “Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие по т. 1 и допълнителното обучение по учебни предмети по т. 2 се провеждат индивидуално или в групи с до 10 деца или ученици и се осъществяват доколкото е възможно присъствено… Тоест тук е допусната възможност и за дистанционно провеждане на допълнителните обучения.

След разговори с екипа на проекта бе пояснено, че тази възможност не означава цялата група да провежда всички занимания дистанционно. Става дума по-скоро за изключение в някои случаи като:

  1. Основната част от групата провежда заниманията си присъствено, но се допуска някой или някои ученици да участват дистанционно поради това, че са на голямо разстояние или липсва родителско съгласие за присъствено участие;
  2. Основната част от часовете се вземат присъствено, но по изключение малък брой часове могат да бъдат дистанционни.

Център Амалипе напълно се солидаризира с позицията,  че най-доброто за учениците с обучителни затруднения е да участват в присъствени допълнителни обучения. Това има значение и за тяхната допълнителна социализация, усвояването на книжовен български език и така нататък.  В  същото време са налице случаи, които предполагат изключение – например транспорта за един или двама ученика от далечно населено място не би бил  ефикасен, в някои случаи родителите все още не са съгласни на присъствени обучения и така нататък. Но посочените изключения следва да останат именно изключения.

Вижте още:

Още въпроси и отговори за присъствените допълнителни обучения по проект “Подкрепа за успех”

Вижте тук: Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в системата на предучилищното и училищното образование

Писмо за включване на нови училища в дейност 3 и дейност 4 на проект Подкрепа за успех

Започнаха присъствено допълнителните обучения по проект „Подкрепа за успех“

Допълнителните обучения по проект Подкрепа за успех и ще бъдат възобновени присъствено от юни

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех