Демократични избори за училищни Омбудсмани се проведоха в повече от 30 училища от мрежата на Център Амалипе

През 2022/2023 учебна година Център Амалипе стартира програма за стимулиране на ученическата активност, гражданско участие и самоуправление. След проведено младежко обучение и младежка конференция през октомври 2023г., участниците изведоха идеята за избори на ученически омбудсман в техните училища.

В контекста на много училища, които вече имат Ученически парламент или съвет, инициативата за Училищен Омбудсман се явява като иновативна практика. Подкрепена от Център Амалипе, тази идея бързо набира популярност и дори е представена пред Националния омбудсман проф. Д-р Диана Ковачева, която сърдечно я прие и предложи кампанията да бъде под нейния патронаж.

Целта на инициативата е да повиши гражданската активност сред младежите и да ги запознае с правомощията на ученическия омбудсман. Също така да се утвърди позицията на училищния омбудсман в обхванатите училища, като се предоставят нови възможности на учениците да заявяват своите проблеми и да намерят личност, на която имат доверие и която може да бъде техен представител, борещ се за правата им. Инициативата е част от проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, изпълняван от Център Амалипе.

Две от училища, които са част от мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник” от дълги години СУ “Иван Николов Момчилов”, гр. Елена и СУ “Ангел Каралийчев”, гр.Стражица поставиха началото на традицията за избор на омбудсман в училище много отдавна. Те са доайени на идеята в нашата мрежа. Училището в град Елена има омбудсман от 10 години, който се сменя чрез избори регулярно. Част от техните омбудсмани са се срещали и с Омбудсмани на Република България. В Средното училище в Стражица изборите за училищен ученически омбудсман се насрочват от директора. Назначава се Централна училищна избирателна комисия (ЦУИК) от Педагогическия съвет, по предложение на директора. В състава на комисията са включени ученици, родители, учители, общественици. Кандидатите са от V до XI клас и се регитстрират в ЦУИК. Следва избор на учители-консултанти от кандидатите; регистриране и обявяване на отборите/щабовете на кандидатите. Кандидатите не могат да избират наименования, които съответстват или наподобяват тези на българските политически партии, съгласно регистъра на Сметната палата. Решението за допустимост на името е на ЦУИК. Включва се в процеса и организиране и провеждане на обучения на кандидатите, изготвяне на предизборни сайтове и публикуване на платформи от кандидатите. Срещи на учениците с омбудсмана на Република България. Регистриране на учениците от I до XII клас, които желаят да гласуват за училищен ученически омбудсман по интернет. Провеждат се публични дебати на кандидатите; отпечатване на интегрални бюлетини и провеждане на информационна кампания за начина на гласуване.  От СУ “Ангел Каралийчев”, гр.Стражица споделят, че “Чрез организирането на избори се стимулира взаимодействието и екипната работа между учители, ученици и родители. Подпомогна се развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин.”

Ученическият омбудсман се избира от самите ученици в съответното училище и трябва да е активен ученик в същото училище. Пред последните месеци над 30 училища проведоха своите демократични избори и имат своите първи училищни омбудсмани. Изборите се проведоха по разнообразни начини, но на много места присъстваха всички или повечето от реалните елементи на изборните процеси и така учениците от малки се докоснаха до истинските граждански процеси. Така например в СУ “Любен Каравелов”, град Варна изборите за омбудсман се проведоха с бюлетини, реален параван и урна, организацията бе аналогична на истински избори. След проведените избори още в края на октомври 2023г., омбудсманът активно участва в разрешаването на проблеми, представлявайки интересите на учениците пред училищното ръководство и Ученическия съвет.

В Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков”, град Сливен изборите се проведоха в два кръга, като учениците придобиха реална представа за изборния процес. Там те се запознаха с всички съпътстващи дейности на изборите като предизборна кампания, изборна зала, изборни списъци и други. Този опит им дава възможност да разберат важността на тяхната роля в образователната среда. Повече снимки виж тук.

По различен, но също доста иноватимен начин, бе избран и омбудсманът на СУ “Цанко Бакалов Церковски”, с. Никола Козлево: Ученическият съвет организира събрание, на което се провеждат избори за Ученически Омбудсман. След тайно гласуване и представяне на кандидатите, се избра представител, който поема ролята си със сериозност и ангажираност. Повече за него виж тук.

И въпреки, че учениците в ОУ “Христо Ботев”, кв. Долно Езерово, град Бургас да са малки,0 това не им попречи да упражнят гражданските си права. Там се организира демократичен избор на ученически омбудсман с активно участие на учениците. Този процес, който прилича на реални избори, помага на младежите да разберат важността на техните гласове и да се ангажират с обществените въпроси.

По-малките ученици не се боят от важните длъжности и омбудсманите на Основните и Обединените училища доказват това. Така например и в ОУ “Христо Смирненски, гр. Генерал Тошево на 26 януари 2024 г. се проведоха за първи път избори за училищен омбудсман. В надпреварата участваха трима кандидати: С №1 –Светослав Тодоров от 7А клас, с №2 – Георги Георгиев от 5А клас, с №3 – Зейра Ангелова от 6А клас. Вотът се проведе чрез тайно гласуване, като още на първи тур беше избран Светослав Тодоров. Омбудсман на училището е длъжност в ученическото самоуправление, която има за задача да защитава учениците пред училищното ръководство, ако техните права бъдат нарушени. Омбудсманът прави предложения и препоръки към ръководството и Педагогическия съвет за възстановяване на нарушените права на учениците, приема и разглежда жалби и сигнали за нарушаване на правата на учениците, но може и да действа по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата на учениците.

Но и сред големите ученици имаше интерес. В Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство гр. Септември също се проведоха избори. Изборът на ученически омбудсман се проведе по следния начина – На всеки клас бяха предложени няколко имена на ученици, които са в състава на Ученическия парламент и учениците трябваше да гласуват. Най-много гласове получи Мария Василева от XI клас. 

Знаков ден бе и денят за избор на омбудсман на учениците в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол! „Успех в учението, стремеж към знания и реализирани мечти за бъдещето. Този ден, след години да бъде и ваш празник.“ Това пожела на членовете на Ученическия парламент преди заседанието им за избор на омбудсман директорът на гимназията инж. Теодора Сулева. „Всички ученици могат да разчитат на моята помощ винаги, когато имат нужда от нея. Ще работя всеотдайно в полза на всички гимназисти.“ Това заяви осмокласникът Ивелин Иванов след избора му за омбудсман на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии. На събрание на Ученическия съвет на гимназията,проведено на 8 декември, тийнейджърът бе избран да защитава интересите на съучениците си. Изборът му бе направен само с два гласа повече от второто предложение на състава на съвета деветокласничката Веселина Тенева. От всички 12 членове 7 подкрепиха Ивелин, 5 бяха гласовете в полза на Веси. Първоначално предложението за омбудсман бе длъжността да бъде изпълнявана от Теодора Илиева от 11 клас, но тя си направи самоотвот като заяви, че дава предимство на по- малките ученици, на които им остава повече време да учат в гимназията.

Тези примери демонстрират ангажираността и желанието на младежите да имат глас в училищната среда и да се борят за своите права и интереси. Инициативата за училищен омбудсман не само укрепва демократичните ценности в училищата, но и подготвя учениците за активно участие в обществения живот. Свои омбудсмани имат избрани и ПГСИ “Пеньо Пенев”,Бургас; ПЗГ “Кл.Арк.Тимирязев”, Каварна; Обединено училище “Христо Ботев”, село Каспичан; СУ “Трайко Симеонов”, гр.Шумен; Спортно училище “Дръстър”, Силистра; СУ”Хан Исперих”, Нови пазар; СУ ” Св. се. Кирил и Методий” гр. Смядово; ОУ “Христо Смирненски”, Оброчище; Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, Омуртаг; ОУ “Христо Ботев”, Мъглиж; СУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Върбица; СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Смядово; Професионална гимназия по земеделие, Търговище; ПГССХТ, Шумен; СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново; ОбУ “Христо Ботев”, село Дълго поле; СУ “Васил Левски”, Вълчи дол; ПГСС”Свети Георги Победоносец”, Суворово; ПГСС Нови пазар; ПГ по земеделие “Тодор Рачински”, Генерал Тошево. Като избори предстоят на още места.

Съвсем скоро Център Амалипе ще проведен тренинг и церемония за новоизбраните училищни омбудсмани.

Инициативата се осъществява в рамките на проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.

 

Повече за инициативата може да научите от тук:

Инициатива на Център Амалипе: избор на ученически омбудсман в българските училища