Изследовател/анализатор на социалните медии за наблюдение на онлайн речта на омразата срещу ромите

Наименование: Изследовател/анализатор на социалните медии за наблюдение на онлайн речта на омразата срещу ромите

Позиция: Консултантски услуги за фиксиран срок

Местоположение: Дистанционно

Период: 21 юли – 20 октомври 2023 г.

Краен срок: 14 юли 2023 г.

Като част от проект “Противодействие на онлайн антициганизма и кибермразата” (COACH) Countering Online Antigypsyism and Cyberhate (COACH), финансиран от Европейската комисия, Център Амалипе търси да ангажира експерт/ изследовател за проучване на онлайн речта на омразата срещу ромите и изготвяне на продукти за преодоляване на негативните стереотипи. Целта на проекта е да се противодейства на незаконната онлайн реч на омразата срещу ромите, като се подкрепя разработването на балансирани онлайн разкази и се насърчава критичното мислене на интернет потребителите в Словакия и България. В качеството си на изследовател/анализатор на данни ще работите в тясно сътрудничество с експерт по мониторинг въз основа на разработена методология за мониторинг, която ще предостави насоки за това как да се наблюдава онлайн омразата срещу ромите в различните платформи на социалните медии в България.  

Оснoвни задължения:

 • Участие в еднодневно онлайн обучение за мониторинг и анализ на социалните медии в периода 24 юли – 3 август. То ще включва методи за изследване, събиране на данни и доказателства, оформление на доклади за сваляне, архивиране на връзки, мерки за безопасност и използване на наличните технологични инструменти, които позволяват мащабно наблюдение на дейността на социалните медии, свързана с онлайн омразата срещу ромите в България.
 • Мониторинг на онлайн речта на омразата срещу ромите в социалните медии в България:
  • Осъществяване на мониторинг на речта на омразата в различни публични и професионални ФБ групи и други социални канали в периода 08-30.09.2023 г.
  • документиране на случаи на онлайн реч на омразата срещу ромската общност в България
 • Изготвяне на доклад с обем 20 страници, които трябва да съдържа (възможно е да се включат и други акценти):
  • Съставяне на карта на мрежите на омразата, насочени изключително или частично към ромите, в социалните медийни платформи като Facebook, Instagram и TikTok и др. в България, базирани на доказателства, налични и надеждни данни.
  • Очертаване на моделите на речта на омразата
  • Предлагане на стратегии за справяне с езика на омразата в социалните мрежи
 • Участие в изготвянето на онлайн продукти за преодоляване на езика на омразата.
 • Тясно сътрудничество с експерта по мониторинг, за да се гарантира спазването на установената методология за мониторинг.
 • Осигуряване на подкрепа при разработването на стратегии и интервенции за противодействие на речта на омразата онлайн.

Изисквания:

 • Бакалавърска степен в съответната област, като например социални науки, комуникации или анализ на данни. Предпочитана е по-висока степен.
 • Доказан опит в областта на научните изследвания и анализа на данни, за предпочитане свързан с речта на омразата, анализ на социалните медии или въпроси, свързани с правата на човека.
 • Опит в мониторинга на социалните медии/анализа на данни
 • Опит в провеждането на проучвания с количествени и качествени методи
 • Изисква се свободно владеене на английски език и на български език
 • Познаването на ромската общност и нейните предизвикателства е силно желателно.
 • Способност за самостоятелна работа и сътрудничество в рамките на отдалечен екип.
 • Силно внимание към детайлите и способност за работа с големи масиви от данни.
 • Доказан ангажимент към правата на човека, равенството и социалната справедливост.

Документи за кандидатстване:

 1. Автобиография (CV)
 2. Мотивационно писмо

Документите изпращайте на имейл cor.amalipe.vt@abv.bg. Моля, включете „Изследовател/анализатор на социалните медии за наблюдение на онлайн речта на омразата срещу ромите “ в поле „Тема“ на съобщението си. Срок за подаване на документите: 14.07.2023 г.

Подборът ще бъде извършен по документи, а при необходимост селектораните кандидати ще бъдат поканени и на интервю. Благодарим ви за проявения интерес!

 

Проекта е финансиран по Програма “Граждани, равенство, права и ценности” (CERV).