Център Амалипе организира седмица за борба с насилието над жените

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Обявен е за такъв с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. В тази връзка Център Амалипе организира седмица за борба с насилието над жените, в която с различни инициативи могат да се включат училища, образователни медиатори, активисти, активни младежи и др.

За насилието трябва да говорим – непрекъснато, непримиримо, убедено, докато всички започнат да го забелязват (във всичките му форми и прояви), реагират и приемат за недопустимо съществуването му. Колкото повече говорим по темата, колкото повече малки стъпки прави всеки от нас, толкова по-бързо ще обезсилим стереотипите, ще съберем сили и кураж, ще спрем да се чувстваме виновни, че го предизвикваме и просто ще имаме силите и смелостта да отстояваме и да бъдем себе си.

В България, насилието спрямо жени е стереотипизирана тема, свързана с много табута и предразсъдъци. Още по-натоварена със стереотипи е темата в ромска общност. Това мотивира Център “Амалипе” да се включи като партньор в няколко международни инициативи, които са насочени към овластяване на ромските жени и преодоляване на традиционни практики, които имат негативни последствия върху равния достъп на ромските жени. Възприятието на ромските жени за домашно насилие е тясно свързано с възприемането на пола в ромската общност и разпределението на ролите според пола. В същото време това не е една единствена концепция, а цял набор от концепции, зависими от различни фактори, като групова принадлежност, ниво на модернизация и т.н. Един от най-сериозните фактори, които оказват влияние върху промяната на нагласите, е нивото на модернизация и честотата на контактите с макрообществото. В този смисъл концепциите в различните ромски групи са различни, тъй като нивото на интеграция също е различно. Например в групата на рударите женската еманципация е по-силна, отколкото в останалите групи. В групата на по-традиционните и затворени общности еманципацията е много ниска, както в групата на калдараши и бургуджии. Поради това и дейностите, по които Център Амалипе приоритетно работи са в две насоки:

 • организиране на дейности, създаване на механизми за овластяване на ромските жени, повишаване на образованието им, мотивацията им да бъдат граждански активни и да работят за промяна на живота си, своята общност и обществото ни като цяло
 • противодействие на всяка форма на насилие и провеждане на инициативи за промяна на нагласите и търпимостта по отношение на насилието (и особено насилието над жените) в ромска общност

По-подробна информация за тях, можете да прочетете по-долу:

Във връзка с 25 ноември – Международен ден за борба с насилието над жените, Център Амалипе организира седмица за борба с насилието над жените, в която с различни инициативи могат да се включат училища, образователни медиатори, активисти, активни младежи и др.

Как можете да се включите, ако искате да отбележите седмицата за борба с домашното насилие:

 1. Организирайте дискусия в общността за това какво е домашното насилие, как да го разпознаем, какви са неговите прояви, как може да помогне всеки един от нас. Съберете майки от родителския клуб (ако условията го позволяват и при спазване на всички противоепидемични мерки). Можете да намерите материали за това тук. Свободно може да ползвате, плакатите, брошурите и видеоматериалите, които сме разработили в рамките на различни наши дейности
 2. Организирайте информационна кампания – можете да разлепите материали, плакати и да раздадете брошури – можете свободно да ги разпечатвате от нашата страница или да ни пишете и да ви изпратим материали
 3. Организирайте онлайн дискусия с:
 • родители
 • ученици

Ако сте в ОРЕС или родителите ви вече са свикнали достатъчно с онлайн формите на обучние, направете срещата онлайн

 1. Включете се в нашата онлайн селфи кампания „Не бъди пас – ключът е в нас“. Разпечатайте посланието, което сме направили или напишете свое и качете селфи с НеБъдиПас и хаштаг #КлючътЕВНас и хаштаг #Амалипе

Бъдете активни!!! 25 ноември е денят, но нашата кампания не е ограничена само в този ден! Ние ще продължим до края на седмицата … а и след това!

Защото всяка жена има право да изживее мечтите си!

 

PATTERN (Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma womeN) е европейска инициатива, която има за цел да овласти ромските жени да разпознават домашното насилие, да са наясно с наличните механизми за подкрепа и да действат като лидери на промяната в техните общности. В същото време тя има за цел да предостави на професионалистите необходимите знания, които ще им позволят да реагират ефективно на случаи на домашно насилие над ромски жени.

Какво научихме за насилието спрямо жените в ромска общност?

В хода на дейностите по проект PATTERN изготвихме анализ за домашното насилие в ромска общност, който беше базиран както на съществуващи до момента приучвания, така и на 40 дълбочинни интервюта с жени от различни ромски групи в България, от които установихме, че насилието спрямо жените е:

 • Домашното насилие не е феномен само в ромска общност: домашното насилие е по-често в ромската общност не поради ромската култура, а защото в някои консервативни групи от общността традиционните патриархални практики все още се запазват от една страна, а от друга, защото поради консервативното отношение за жените те са по-малко информирани, имат ниска осведоменост и по-малко подкрепа и инструменти за реагиране.
 • Възприятието на ромските жени за домашно насилие е силно подчинено на разбирането на общността за ролите на половете в общността, предполагаемото поведение на мъжете и жените, подчинената роля на жените и йерархичните отношения в общността.
 • Съществува устойчива нагласа в ромска общност, че всяка втора жена е жертва на насилие.
 • Много ромски жени страдат от домашно насилие, но често мълчат, тъй като е широко разпространено, че това са вътрешни семейни проблеми, които трябва да останат в домакинството
 • груповата принадлежност и спецификата, свързана с всяка група, е важна, но по-важни са образователното ниво, видът на населеното място, в което живее жената, и нейната професия.
 • разбирането на ромските жени за домашното насилие се повишава през последните години
 • броят на жените, които свързват домашното насилие не само с физическите характеристики, но и с общото отрицателно въздействие върху жертвата, включително психологическо въздействие, става все по-голям. Това означава, че чувствителността към този въпрос се е повишила.
 • можем да разделим жените на три категории:
  • тези, които не признават съществуването на насилие и отричат, че определени прояви са насилие;
  • второ, жените, които осъзнават колко разрушително и опасно е насилието, но все още не могат да преодолеят своите и предразсъдъците и стереотипите на общността си;
  • трето, жени, които са намерили сили да отхвърлят открито всички форми на насилие и са готови да реагират независимо от последствията.
 • жените с ниско образование, които са се оженили рано и които нямат социален опит извън семейството, обикновено възприемат насилието като нормално и част от modus vivendi.
 • по-голямата част от жертвите нямат самочувствието да реагират и да отстояват правата си.
 • ромските жени нямат доверие на институциите, че ще им помогнат, ако се обърнат към тях за подкрепа в случай на домашно насилие
 • на домашното насилие противодействат най-вече жените, които имат самочувствие, образование и подкрепа
 • жените в ромска общност, жертви на домашно насилие, се нуждаят от някой, който да ги защити не само от престъпника, но и от институциите
 • Фигурата на медиатора в ромска общност е най-довереният човек за жертвите на домашно насилие

 

RTransform е международна инициатива, насочена към активното приобщаване на ромските жени и момичета в социалния живот и гарантирането на техните права. Проектът се фокусира върху насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот за ромските жени. Основната идея е да се създаде мост между ромските жени и младите момичета, да се изгради среда на доверие и приемственост, която да представлява възможност за диалог и дебат между различните страни.
Вече 18 години, нашите партньори от Drom Kotar, организират т.нар, „Конгрес на студентки от ромски произход“ (RWSG), инициатива, която е организирана с активното участие на ромски жени от цяла Европа, които да обменят опит и идеи за успешната образователна интеграция и да покажат ролевите модели в общността, за да вдъхновят други ромски жени и момичета.

Целта на инициативата е да насърчи активни ромски жени от различни населени места да обединят около себе си други жени, с които да създадат пространство, в което да обсъждат темите, описани по-горе, да създадат подкрепа, мотивация и възможност за развитие

Повече за 25 ноември, това, което Център Амалипе прави и материалите, които сме направили до момента, можете да видите тук.