Новости по “Подкрепа за успех” и “Образование за утрешния ден”

До края на юни 2022 г. училищата, които не са успели да проведат допълнителните обучения по проект “Подкрепа за успех” през настоящата учебна година могат да ги осъществят. Към този момент часовете за допълнителни обучения остават същите (30 часа), като се търси възможност за тяхното увеличаване. Започна публикуването за безплатно ползване на първите онлайн продукти по проект “Образование за утрешния ден“. Какво предстои по двата системни проекта на МОН до края на настоящата учебна година?

Екипът на проект “Подкрепа за успех” разреши провеждането на допълнителните обучения по български език и по математика в училищата с висока концентрация на уязвими групи да бъде удължена до 30 юни 2022 г. Основната причина за това е изискването допълнителните обучения да се провеждат присъствено и фактът, че много от най-уязвимите ученици през последните седмици и месеци бяха в ОРЕС. През настоящата учебна година единствено училищата с висока концентрация, т.е. училищата от Списък 1, могат да провеждат допълнителни обучения. Те могат да бъдат само по предметите български език и литература (от 1-12 клас) и математика (1-10 клас). В началото на учебната година екипът на проекта позволи провеждането на максимум 30 часа допълнителни обучения на ученик/група и постави краен срок за това до 31 януари. Към този момент боря на часовете не е променен и е удължен само срокът, в който те могат да бъдат провеждани – до 30 юни 2022 г. Дотогава могат да бъдат изразходвани и средствата за проекта в рамките на тази учебна година.

Център „Амалипе“ апелира към МОН и Изпълнителна агенция „Програма Образование“ да подсигурят допълнителни средства за още обучения на учениците, които са особено необходими с оглед на дългото обучение в ОРЕС!

Напомняме, че през настоящата учебна година допълнителните обучения могат да се провеждат само присъствено, по време на учебните дни, максимум по два часа на ден. Един ученик може да участва само в една група за допълнителни обучения – т.е. само по БЕЛ или само по математика.

Заплатите на образователните медиатори и социалните работници, назначени по проекта, са подсигурени до края на юни 2022 г. Очаква се тогава да стартира новият системен проект по програма „Образование“ или да започне национална програма, която ще подсигури заплащането на образователните медиатори/социалните работници. Център „Амалипе“ апелира към МОН и ИЗПО да не се допуска прекъсване във финансирането на образователните медиатори и социалните работници от юли 2022 г! Те доказаха и продължават ежедневно да доказват необходимостта и добавената стойност на тези позиции!

 

Вече е наличен онлайн каталог с 10,500 безплатни образователни ресурси – уроци, видеоклипове, игри и др., които всеки учител може да използва в своята работа. Те могат да бъдат използвани както от учителите, така и от учениците и техните родители. Каталогът е създаден в рамките на проект Образование за утрешния ден“ като комбинира вече налични безплатни ресурси, създавани от учители. Каталогът и хранилището към него можете да видите ТУК

В рамките на проект “Образование за утрешния ден“ се предвижда до края на учебната година да бъдат обучени 10 000 учители (от на практика всички училища) да създават дигитални ресурси. След това (през новата учебна година), обучените учители ще могат да създадат и предложат свои дигитални уроци, клипове, игри и др. След одобряването им от специална комисия част от създадените ресурси ще бъдат публикувани на специална платформа за свободно ползване. Авторите на одобрените ресурси ще получат хонорар за труда си.

През новата учебна година ще продължат и заниманията по интереси по проект „Образование за утрешния ден“.

 

В рамките на свои проекти, финансирани от Тръст за социална алтернатива и Европейската комисия, Център „Амалипе“ започна публикуването на електронни уроци по интеркултурно образование. Те са изготвени от учители, а някои от тях – и от ученици и образователни медиатори. Уроците могат да бъдат ползвани от всички учители, ученици и родители. Те са налични на сайта на организацията, на https://amalipe.bg/digital-academy/. Използването изисква единствено кратка регистрация, която е напълно безплатна и ще ви отнеме по – малко от минута.

 

Вижте още

Обучението от разстояние в електронна среда през декември – въпроси и отговори

Започва формирането на групите по проект Образование за утрешния ден за новата учебна година. Какво е нужно да знаем?