Обучението от разстояние в електронна среда през декември – въпроси и отговори

От 30 ноември до 21 декември всички училища преминават в режим на работа Обучение от разстояние в електронна среда. Врати затварят и детските градини. До кога се очаква да продължи Обучението от разстояние? Ще бъде ли удължена учебната година и има ли опасност от нулева учебна година? Ще бъдат ли реализирани през този период системните проекти Подкрепа за успех и Образование за утрешния ден? Какво ще правят училищата, в които голяма част от учениците нямат електронни устройства или интернет връзка?

Въпреки че и към този момент близо половината от българските ученици са в Обучение от разстояние в електронна среда, повечето от въпросите по-горе все още нямат ясен отговор. Център Амалипе направи обобщение на наличната към този момент информация, за да подпомогне усилията на десетки хиляди учители и родители, които са истинските герои на децата в този момент.

 

Заповедта на министър Вълчев за новият режим на работа е до 21 декември. Ще бъде ли възстановено присъственото обучение на 22 и 23 декември?

Не, с друга заповед министър Вълчев удължи зимната ваканция на 22 и 23 декември за сметка на междусрочната ваканция. Това ще влезе в сила ако извънредните мерки бъдат отменени на 21-ви декември, както е планирано към този момент. При всички положения учениците няма да се върнат присъствено в училище през тази календарна година.

Възможно е при отслабване на мерките след 21 декември децата да се завърнат в детските ясли / градини. Ако това се случи, то ще бъде със Заповед на съответния кмет.

 

Кога ще бъде възстановено присъственото обучение ?

Всеки отговор на този въпрос към настоящия момент е по-скоро спекулация. В най-голяма степен връщането към присъствено обучение зависи от развитието на covid епидемията и решението на Министерския съвет и министъра на здравеопазването за продължаване, затягане или разхлабване на приетите противоепидемични мерки .

Към настоящия момент заявените планове на МОН са да пристъпи към постепенно възстановяване на присъственото обучение първо за детските градини и за начален етап. След това в класните стаи ще могат да се завърнат учениците от критичните седми, осми и 12-ти клас, както и прогимназиалния етап.  Ще бъде редувано присъствено с онлайн обучение, тоест много е вероятно гимназиален и прогимназиален етап да се редуват в присъствено и обучение от разстояние, така както бе планирано до скоро.

До този момент Министерството на образованието прилагаше децентрализиран подход, при който позволяваше цели училища или класове да преминават в обучение от разстояние според решението на съответния педагогически колектив и директор, или на съответната Регионална здравна инспекция. Този подход бе приветстван от много училища, тъй като отговаряше на реалното положение в съответните региони – в някои училища няма нито един болен ученик или учител, докато в други отсъстващите учители са толкова много, че е трудно да се води реален учебен процес… Някои директори прилагаха подход, при който началният етап остава присъствено в училище, докато прогимназиалният и гимназиалният етапи излизаха едновременно в обучение от разстояние и така нататък. Би било добре при облекчаването на настоящите мерки този децентрализиран подход да се приложи още по-широко и педагогическите колективи да получат възможност за това. При всички положения следва да сме подготвени за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние за един продължителен период от време.

 

Ще бъде ли удължена учебната година и до кога?

Към този момент вече е сигурно, че за началните и прогимназиалните класове учебната година ще бъде удължена с две седмици през месец юни. От това не следва две седмици по-дълга ваканция през декември или април. Предоставените две допълнителни седмици са за индивидуални и групови проектни дейности, както и за дейности, чрез които ще бъде наваксан неминуемият дефицит натрупан по време на обучението от разстояние.

 

Трябва ли училищата да използват двете допълнителни седмици за индивидуални и групови проектни дейности сега, през месец декември? 

Училищата са ми трябва да решат кога да използва тези две седмици като могат да го направят по различно време за различните класове.  При дискусии с директори от мрежата Всеки ученик ще бъде отличник установихме че голямата част от училищата няма да пристъпят към използване на Седмиците за индивидуални и групови проектни дейности сега аз ще го направят през юни. Решението навсякъде следва да бъде индивидуално и съобразено с готовността на педагогическите колективи и на родителите.

 

Има ли опасност от нулева учебна година?

Не. Обучението от разстояние в електронна среда също е форма на обучение, както присъственото обучение и учениците не са във ваканция. Дори да се наложи обучението от разстояние да продължи, това не води до нулева учебна година.

 

Само обучението в реално време и чрез електронни платформи ли е обучение от разстояние в електронна среда?

Не. Допустими са както синхронни, така и несинхронни форми на обучение от .        разстояние. Промените в Закона за предучилищното и училищното образование от месец септември 2020 година въвеждат две различни понятия- Обучение от разстояние в електронна среда и Синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Второто се изисква единствено като елемент от иновацията в някои иновативни училища, докато първото е приложимо във всички случаи, когато е преустановен присъственият учебен процес. То може да включва както синхронни уроци в реално време, така и форми на несинхронно обучение от разстояние, включително поставяне на задачи чрез Messenger и други социални мрежи. Допустимо е и разнасянето на материали от образователните медиатори.

Разбира се, синхронното обучение от разстояние дава много по-добри резултати и ние категорично го препоръчваме. Но в много училища или отделни паралелки то няма как да бъде осъществено по различни причини. Тези училища не бива да бъдат стигматизирани.  Така например изследвания за дистанционното обучение през пролетта във Великобритания посочиха, че над 70% от държавните училища не са осъществявали под никаква форма синхронно обучение и така нататък. Българският учител, включително и учителят работещ с уязвими групи, винаги е прилагал старание  и иновативност, поради което България е една от държавите с най-висок процент на обхванати в синхронно обучение от разстояние. Надяваме се, че тази тенденция ще продължи и през следващите седмици.

 

Как да постъпят училищата, за да подсигурят необходимите устройства за обучение от разстояние на всички ученици, ако голям процент от учениците нямат такива?

Липсата на устройства остава сериозен проблем за много ученици и особено за училищата с концентрация на уязвими групи. На някои места е проблем и липсата на подходяща интернет комуникация. За съжаление универсално решение на този тези предизвикателства все още няма. Пред училищата има няколко реални възможности, които описахме в наш материал преди 10 дни.  Вижте представените актуални възможности за покриване на интернет комуникация и устройства за обучение от разстояние тук.’

При одобряването на бюджета за 2021 година Народното събрание прие допълнително 15 милиона лева, които ще бъдат разпределени между училищата за закупуване на дезинфектанти, системи за вентилация, както и за устройства за обучение от разстояние. Училищата ще могат да закупят с тях устройства, включително таблети. След публикуването на държавния бюджет се очаква министерският съвет да одобри постановление за разпределянето на тези средства.

В много от училищата съществува проблем не само с липсата на устройства сред част от учениците, но и с липса на умения у децата и техните родители за използването на обучителни ресурси и онлайн платформи . Център Амалипе и някои от нашите партньори – училища вече имат натрупан успешен опит от ангажирането на ученици-наставници, родители и образователни медиатори в подкрепа на тези, които нямат необходимите умения. Принципът Помогни на приятел много често се оказва един от най-надеждните инструменти за преодоляването на това предизвикателство.

 

Каква трябва да е продължителността на учебните часове при синхронно обучение от разстояние?

За началните класове тя следва да е 20 минути, в гимназиалните класове – 30 минути, в гимназиалните етапи – 40 минути, а в целодневната организация – 30 минути.

 

Ще продължи ли изпълнението на проектите Подкрепа за успех и Образование за утрешния ден по време на обучението от разстояние? 

Да. Изпълнението и на двата проекта може и трябва да продължи. На електронните платформи и на двата проекта още през октомври и началото на ноември бе качено съобщение, че е допустимо допълнителните обучения и заниманията по интереси да продължат чрез средствата на обучението от разстояние. Това е една от разликите с дистанционното обучение през втория срок на изминалата учебна година.

Много е важно да продължите изпълнението на системните проекти, за да не натрупат вашите ученици допълнителни знаниеви дефицити. Разбира се, ще бъде още по-важно след завръщането в училище чрез системните проекти те да наваксат пропуските.

 

Ако родител трябва да излезе в неплатен отпуск, за да се грижи за своето дете. което е в обучение от разстояние, ще има ли право на някаква помощ?

Семейства с деца до 14-годишна възраст, които се обучават от разстояние, ще имат право на целева помощ от държавата, като максималният й размер за цял месец за семейство с едно дете е 610 лв. (при месечен доход под 2745 лв.), а за семейства с две и повече деца – 915 лв. (при месечен доход под 3660 лв.). По този начин целевата помощ ще се дава пропорционално на дните, в които родителите не са на работа поради гледане на детето си.

Повече информация за полагащите се помощи може да видите тук.

 

Няколко практически съвета:

  1. Надградете опита от дистанционното обучение през вторият учебен срок на предходната година. Опитайте да направите нова стъпка за включване на повече ученици в още по-разнообразни форми.  Със сигурност вашите ученици, родители и учители вече са значително по-подготвени;
  2. Съобразете формите на обучение от разстояние с реалните възможности на своите ученици – имат ли устройства, интернет комуникация, какви са техните умения и така нататък. Възможно е в някои от класовете и паралелките да приложите синхронни форми, а в други – несинхронни. Най-добрата форма на обучение от разстояние е тази, която включва най-голям брой ученици и развива в най-голяма степен техните знания и способности.;
  3. Имайте готовност да адаптирате избраните методи и средства ежедневно според това, което ви подават учениците. Една система е толкова по-жива, колкото по-бързо се адаптира;
  4. Потърсете за съдействие родителите – те могат да бъдат вашият първи помощник, който да гарантира ангажираността на учениците и това, че те ще отделят необходимото време. Не се притеснявайте от това, че част от родителите са с ниско образование: ако имат ангажимент към образованието на своите деца (а това, често е така и при най-необразованите) – те ще могат да подсигурят ангажимента на своите деца. Сега е период на криза. Подходете към родителите като им покажете, че заедно можете да преодолеете тази криза. Това обединява и създава общности. Това ще подсили връзките между родители и учители. За ромите чувството за принадлежност към общност е особено важно, разбираемо и разпознаваемо. Освен това, в ромска общност взаимопомощта е една от основните ценности и широко разпространена практика. Покажете на родителите, че им имате доверие и трудно бихте се справили без тях.
  5. Потърсете съдействие от образователни медиатори и неправителствени организации, които работят с родителите на най-маргинализираните семейства. Те могат да достигнат до тях, но не забравяйте, че за това е необходимо да бъдат подходящо екипирани;
  6. Помислете как да направите активни самите ученици в този процес: възложете им отговорност, дайте им възможност те да създават неща – това ще провокира интереса им.

Ето няколко идеи:

  • Възложете на ученик/ци да направи и да бъде администратор на месинджър/ ФБ група, която ще използвате за дистанционното обучение. Ако това е ученик, който досега не сте поощрявали, това е идеална възможност да се изяви и той. Той може много по-успешно да достигне, да включи и да активизира останалите си съученици (най-малко, повечето ученици активно общуват помежду си по месинджър, вайбър и т.н.);
  • В някои от училищата успешно работят ученици – наставници, които помагат на съучениците си, срещащи определени затруднения, независимо дали те са свързани с учебен материали, мотивация, участие. Моделът на ученици – наставници може да бъде успешно адаптиран и при дистанционното обучение, като на учениците – наставници бъде възложено да работят по-активно с определени ученици (нека тази връзка обаче също да е дистанционна, а не физическа)
  • Възложете на учениците да разработят сами теми и упражнения (а може да опитате и с нов урок) и да ги представят на останалите. Уроците могат да бъдат дигитални. По време на Лидерската академия , организирана от Център Амалипе през ноември 2019, в една от сесиите, с участниците разработвахме именно такива уроци. Ако решите да го направите, можете да разчитате на нашата помощ. Това неминуемо ще провокира интереса на учениците – те самите ще станат автори, а мрежата на Амалипе уроците им могат да бъдат споделени и гледани и от ученици и от другите училища;
  • Не се концентрирайте само върху най-добрите и ангажираните ученици. Това е естествен рефлекс, но при подходящи форми на дистанционно обучение, бихте могли да привлечете и ученици, които до този момент са били пасивни.

 

Отвъд техническите подробности

Едва ли има съмнение, че най-ефикасната е най-ефективната форма на обучение е присъствената.  Обучението от разстояние в електронна среда може само частично да замести присъственото обучение – при това за относително кратък период от време и с неминуемо калкулиране на образователни загуби. Евентуалното  дългосрочно преминаване в онлайн обучение ще има сериозни негативни последици, особено върху учениците от начален  етап. Оценка на Световната банка за загубите от дистанционното обучение през втория срок на изминалата учебна година прогнозира,  че резултатите на България ще се влошат с 8 PISA  точки, ще увеличат процента на функционално неграмотните от 47 на 54 и ще задълбочат допълнително разликите между най-добре представилите се и най-лошо представилите се ученици… Прогнозирано е и увеличаване на отпадналите и ранно напусналите училище, което ще намали до минимум ефекта от постигнатите през последните години успехи в тази насока. Световна банка изчислява икономическите загуби от това на 393 милиона долара годишно.

За да избегнем или намалим до минимум негативните последици върху образованието, както и върху икономиката и цялото общество е необходимо институции на национално ниво, училища, родители и неправителствени организации да работим заедно в Подкрепа на училищата учителите образователните медиатори и родителите. Конкретни предложения в тази насока очаквайте на страницата на Център Амалипе.

 

Автор Деян Колев

 

Вижте още

Помощи от държавата за засегнатите от въведените нови мерки

Интернет свързаност и подходящи устройства за ОРЕС