Център Амалипе проведе присъствено обучение с повече от 190 образователни медиатори от цялата страна.

От 21 до 23 октомври Център Амалипе проведе присъствено обучение на образователни медиатори от цялата страна. Обучението се проведе синхронно, като присъствено бяха 130 образователни медиатори и още 60 онлайн. При провеждане на обучението бяха използвани иновативни методи за повишаване на уменията на образователните медиатори. Обучението започна на 21-ви октомври с приветствия от  Деян Колев, председател на Център Амалипе; Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ и адвокат Ирена Стасинопулу.
Обучението на образователните медиатори бе открито от Валери Ангелов, експерт към Център Амалипе, като през първия ден на обучението участниците имаха възможност да получат актуална информация относно изпълнението на Националната програма “Подкрепа на образователните медиатори …”, бъдещето на позицията след края на Националната програма на 31 декември 2022, възможностите за училищни проекти за интеркултурно образование.

Директорът на ЦОИДУЕМ Лало Каменов, както и председателят на Център Амалипе  Деян Колев отговаряха на въпросите на всички участници, като предоставяха детайлна информация. Освен това се очаква на 16 ноември Министерският съвет да приеме новата тригодишна програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Това ще позволи веднага след това да бъде обявен ежегодният конкурс на ЦОИДУЕМ за проекти на училища, детски градини, общини и РУО. Това каза директорът на центъра Лало Каменов. Тригодишната програма бе одобрена от управителният съвет още през май, но съгласувателната процедура в МОН е отнела повече време. В момента програмата е качена за обществена консултация и очаква да бъде гласувана от МС на 16 ноември. Повече информация как премина обучението на 21-ви октомври и какво са обсъждали участниците може да намерите тук: https://amalipe.bg/mediator-prodaljenie/

Вторият ден на обучението бе изцяло за работата на образователните медиатори, като още в началото Атанас Атанасов, експерт към Център Амалипе,  представи работата с родители и организирането на родителски клубове със съдействието на образователните медиатори и как могат те да бъдат устойчиви. Образователните медиатори е необходимо да края на ноември да създадат активни родителски клубове в техните училища, като Център Амалипе ще им изпрати необходимите насоки. През декември 2021г. образователните медиатори спечелиха голямата награда „Човек на годината“ за тяхната работа по време на пандемията, породена от Ковид-19. Медийното отразяване на работата им бе изключително голяма, но в момента има много малък интерес от медиите за работата на образователните медиатори. Именно заради това трябва да се наблегне върху работата с родителите и активизиране на общността чрез работа на терен с родители. Пандемията приключи, медиаторите се справиха чудесно, но сега е моментът отново да покажат на обществото нуждата от образователни медиатори, че те са моста между родителите, училището и децата, сподели Атанас Атанасов, експерт “Работа с родители” към Център Амалипе. Работата на образователните медиатори все още не е добре структурирана и е необходимо да се погледне извън длъжностната характеристика на образователните медиатори относно тяхната работа. Участниците споделиха, че на места родителите са заминали в чужбина, а децата са оставени при настойници, баби и дядовци, които не могат да участват в родителски дейност. Миграцията продължава да бъде фактор при създаване на родителски клубове особено в малки населени места.

За да премине иновативно и да не бъде само теория обучението на медиаторите, Център Амалипе разпредели участниците по групи в шест различни населени места. Образователните медиатори посетиха следните шест населени места: град Горна Оряховица, с. Владислав, с. Царски Извор, с. Върбовка, с. Бяла Черква и с. Стамболово със задача да разговарят с родители на деца, които са застрашени от отпадане; деца, които отсъстват от училище или случаи на ранни бракове. Освен работата по определен случай образователните медиатори трябваше да организират публична кампания на тема „Защо е важно образованието?“. Целта на теренната работа бе да подготви образователните медиатори да работят с родителите и по-специално с определени случаи, както и да се научат да организират публични кампании с местната общност.
Презентации на част от групите, които са работили на терен  може да видите тук:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последния ден от обучението се включи  адвокат Ирена Стасинопулу, която обясни на участниците какво е дискриминация, как да я разпознават и как могат да докладват случаи на дискриминация. В България има случаи на дискриминация, но в много от случаите гражданите не могат да я разпознават и именно заради това и не я докладват. Въпреки всички механизми, които държавата се опитва да прилага за превенция и докладване на случаи на дискриминация, към момента такива няма подадени. В много от случаите жертвите на дискриминация отказват да подадат жалба до КЗД или Омбудсмана, защото се страхуват от последиците след това. Въпреки че това не влиза в длъжностната характеристика на образователните медиатори, е изключително необходимо те да могат да съдействат на обикновените граждани. Работата на образователните медиатори позволява те да работят директно с местната общност и родителите. От друга страна местната общност и родителите  имат голямо доверие на медиаторите и заради това е необходимо те да знаят как да реагират и към кого да се обърнат при случаи на дискриминация, каза адвокат Ирена Стасинопулу. Образователните медиатори имаха възможността да задават своите въпроси към адвокат Стасинопулу.
В края на обучението Валери Ангелов, експерт “Развитие на местната общност” към Център Амалипе, поздрави всички участници  и официално им връчи сертификати за успешно преминато обучение на тема “Ефективна работа на образователния медиатор”.

В деня преди обучението на образователните медиатори, във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” се проведе среща на ромските жени под надслов „Момичета с мечти – да обърнем страницата! Университетът е място и за ромските жени!“, организирана от Център Амалипе.  Специалните гости, които уважиха и подкрепиха инициативата за овластяване на ромските жени да търсят път към едно по-добро бъдеще бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, Ректорът на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Христо БонджоловНейко Генчев – Заместник-кмет на община Велико Търново и областният управител на област Велико Търново Георги Гугучков.  Повече информация за срещата вижте тук.