Предстоящо – как ще бъде продължена НП “Подкрепа на образователните медиатори” и конкурси на ЦОИДУЕМ

Близо 130 образователни медиатори от училища в цялата страна участваха в национална среща във Велико Търново, която започна на 21 октомври и бе организирана от Център Амалипе. През първия ден те дискутираха въпроси относно изпълнението на Националната програма за подкрепа на образователните медиатори, бъдещето на позицията след края на Националната програма на 31 декември 2022, възможностите за училищни проекти за интеркултурно образование.

Очаква се на 16 ноември министерският съвет да приеме новата тригодишна програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Това ще позволи веднага след това да бъде обявен ежегодния конкурс на ЦОИДУЕМ за проекти на училища, детски градини, общини и РУО. Това каза директорът на центъра Лало Каменов. Тригодишната програма бе одобрена от управителния съвет още през май, но съгласувателната процедура в МОН отне повече време. В момента програмата е качена за обществена консултация и очаква да бъде гласувана от МС на 16 ноември. Веднага след това ще бъде обявен ежегодния конкурс за проекти, който стотици училища и детски градини очакват. Срокът за кандидатстване ще бъде кратък, тъй като одобрените проекти трябва да бъдат подписани и авансовите плащания по тях следва да бъдат направени до края на 2022 година. Господин Каменов припомни, че по конкурсната процедура на ЦОИДУЕМ се финансират широк спектър от проекти включително за въвеждане  на интеркултурно образование, работа с родителите, обменни визити между училищата, подкрепа на десегрегацията и други. ЦОИДУЕМ предоставя 80% аванс при одобряване на проекта, което е добра схема за финансиране на дейностите без да срещат затруднения бенефициентите. Отговаряйки на въпроси на медиаторите, изпълнителния директор на центъра посочи, че заниманията по интереси и клубните дейности, финансирани по проектите, могат да бъдат водени, както от учители, така и от образователни медиатори и от родители.

Националната програма за подкрепа на общините за дейностите за десегрегация през настоящата година ще подкрепи 13 общини, което е сериозно увеличение в сравнение с предходните години. По програмата може да бъде финансиран вътрешноградски транспорт, закупуване на учебни пособия, както и назначаване на образователни медиатори към съответните общини.

Образователните медиатори, работещи по националната програма, не трябва да се притесняват под никаква форма за своята заетост, посочи Деян Колев от Център Амалипе, член на комитета по наблюдение на ОПНОИР. Националната програма за подкрепа на образователните медиатори приключва на 31 декември, но от 1 януари 2023 ще стартира новия системен проект на МОН, който ще продължи “Подкрепа за успех”. Образователните медиатори ще бъдат назначени по него и няма да има прекъсване в техния трудов стаж. На 30 септември Изпълнителна агенция Програма Образование покани МОН да представи новия системен проект, продължаващ “Подкрепа за успех” до 30 ноември. Проектът следва да бъде одобрен до края на декември. Деян Колев подчерта, че дейността за наемане на образователните медиатори ще стартира още от 1 януари 2023 година, за да няма прекъсване в трудовия стаж на медиаторите. В случай на забавяне Център Амалипе ще настоява пред МОН за удължаване на Националната програма. “Всички фактори в образованието оценяват високо вашия труд и резултатите, които постигате! Важно е да продължите така самоотвержено,  никой няма да си позволи да остави училищата без така необходимата подкрепа на образователните медиаторите”, подчерта Колев.

Образователните медиатори зададоха множество въпроси. По настояване на екипа на НП “Подкрепа до образователните медиатори” те ще бъдат предоставени в МОН за компетентен разговор.

 

Ден преди това във Великотърновския университет се проведе и среща на ромските жени под надслов „Момичета с мечти – да обърнем страницата! Университетът е място и за ромските жени!“. Информация за срещата вижте тук

 

Вижте още:

Предстоящото при изпълнението на националните програми „Подкрепа за образователните медиатори …“ и „Заедно в изкуствата и спорта“

Кога и как ще стартира новият системен проект, продължаващ „Подкрепа за успех“