Предстоящото при изпълнението на националните програми „Подкрепа за образователните медиатори …“ и „Заедно в изкуствата и спорта“

През настоящата година МОН стартира две нови национални програми – „Подкрепа за образователните медиатори …“ и „Заедно в изкуствата и спорта“. Какво предстои през следващите месеци и кога училищата могат да очакват плащанията по тях?

НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“  стартира още от 01.07.22г., т.к. програмата има за цел да подсигури заплащане на образователните медиатори и социалните работници, които работеха по проект „Подкрепа за успех“. Самата национална програма предостави възможност за увеличаване на броя на образователните медиатори във включените училища (информация за одобрените училища и броя на медиаторите вижте тук), както и за предоставяне на ДТВ на медиаторите, които са работили повече от 152 дни (повече информация вижте тук).

През настоящата седмица училищата получиха формуляр за междинен отчет на реализираните дейности и направените разходи през периода юли – септември. Бланката вижте тук. Отчетите трябва да бъдат подадени до 10 октомври. След това МОН ще направи второто плащане по програмата към училищата. Очаква се то да се случи до края на октомври.

Център “Амалипе” приветства НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ и предоставените възможности, които благоприятстват дейността на тези така важни работници! Призоваваме МОН и ИАПО да подсигурят повишаване на заплатите на образователните медиатори и съответните социални придобивки (включително ДТВ) в новия системен проект, който ще продължи „Подкрепа за успех“. Призоваваме също така този проект да стартира възможно най-скоро и да предостави възможност от януари 2023г. по него да бъдат преназначени всички образователни медиатори и социални работници, ангажирани по националната програма. Не бива да се допусне „дупка“ в тяхното финансиране между НП и ПО.

 

През септември МОН публикува списък на училищата, одобрени по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Повече информация и списъка вижте тук. На 28 септември Министерският съвет одобри Постановление, чрез което ще бъде разплатен първият транш към одобрените училища. Това ще се случи веднага след публикуването на Постановлението в Държавен вестник – вероятно до края на идната седмица.

Междувременно училищата могат да започват дейностите по националната програма – сформиране на групи/отбори, подготовка на списъци, включително и първите занятия по програмата. Одобреният първи транш е в размер на 50% от одобрените проекти. Веднага след получаването му, училищата следва да закупят необходимите екипи, носии, декори и други съоръжения за дейността на групите/отборите. Вторият транш вероятно ще бъде извършен преди края на годината и ще позволи училищата да разполагат с достатъчен оперативен ресурс за реализацията на всички дейности.

По националната програма ще бъде реализиран и компонент за междуучилищни състезания и конкурси. Той все още не е обявен.

 

Вижте още:

Формуляр за междинен отчет по НП „Подкрепа за образователните медиатори …“

Публикуван е списъкът на одобрените училища по НП “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”

Имат ли право образователните медиатори на допълнително трудово възнаграждение за изминалата учебна година?

Публикувани са одобрените училища по НП “Заедно в изкуствата и в спорта”. Какво предстои по програмата?