Публикуван е списъкът на одобрените училища по НП “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”

Министерство на образованието и науката публикува списъка на училищата, одобрени по националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Одобрени са проектите на общо 721 училища на обща стойност 6 019 566 лв. Одобрените училища могат да пристъпят към назначаване на образователните медиатори/ социалните работници, така че последните да започнат работа още от 1 юли.

Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ е финансирана от държавния бюджет и покрива периода 1 юли – 31 декември 2022 г. Тя бе замислена като продължение на дейност 7 от проект Подкрепа за успех, който приключва на 30.06.2022 г. Самата програма ще бъде продължена от нова операция/ системен проект по Програма „Образование“. С това се подсигурява възможност за непрекъсване на трудовите договори на образователните медиатори/ социалните работници, наети по проект „Подкрепа за успех“. В същото време НП ще финансира по-голям брой медиатори, които са разпределени според броя на учениците и типа училище. Така ще могат да бъдат наети и нови образователни медиатори.

В рамките на проект „Подкрепа за успех“ бяха наети 903 образователни медиатори. Те доказаха изключителната необходимост от тази позиция. Поради тази причина, Център Амалипе, Мрежата на образователните медиатори и десетки училища от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, администрирана от Център Амалипе и подкрепена от Тръст за социална алтернатива, отправиха искане към МОН за обезпечаване на заплатите на образователните медиатори със средства от държавния бюджет. Това искане бе подкрепено от Министъра на образованието акад.Николай Денков и осъществено чрез НП.

Назначаването на образователните медиатори може да започне още от 1 юли. В случай, че това са медиатори, които работят по проект „Подкрепа за успех“, техният договор ще бъде удължен без да е необходимо провеждането на конкурс. Ако става дума за нови медиатори / социални работници ще е нужно провеждането на конкурс.

НП подкрепя също така дейности за работа с родителите, които ще бъдат организирани от образователните медиатори.

Център Амалипе благодари на Министър Николай Денков за проявената политическа воля да бъдат продължени договорите на образователните медиатори и социалните работници! Благодарим също така на екипа на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ за проявената оперативност и отзивчивост към нуждите на училищата, кандидатстващи по НП.

Списък на одобрените училища по НП можете да видите тук.

Повече информацията можете да намерите на

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“: актуални въпроси и отговори

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“ е отворена за кандидатстване

Кога и как ще стартира новият системен проект, продължаващ „Подкрепа за успех“