Публикувани са одобрените училища по НП “Заедно в изкуствата и в спорта”. Какво предстои по програмата?

Министерството на образованието и науката публикува списък на училищата, които са одобрени по новата НП “Заедно в изкуствата и в спорта”. Общо 1002 училища са одобрени по Модул 1 “Изкуства”. По Модул 2 “Спорт” са одобрени 990 училища. В голямата част от случаите едни и същи училища са одобрени и по двата модула. Кои са те и какво предстои да се случи по програмата?

Националната програма “Заедно в изкуствата и в спорта” е една от двете иновативни национални програми, които МОН стартира за първи път през 2022 г. Тя има за цел да подкрепи създаването на отбори по колективните спортове (футбол, волейбол и баскетбол), както и групи/ансамбли по музикално, танцово и театрално изкуство. Програмата предвижда сформираните групи и отбори да бъдат много добре обезпечени финансово като училищата ще могат да закупят носии, декори, спортни екипи, пособия и ред други, които училищата (особено по-малките училища), няма откъде да финансират.

От публикуваните резултати е видно, че въпреки добрите условия на програмата тя не е предизвикала очаквания интерес. Въпреки че на практика всички училища можеха да кандидатстват (вкл. и частните училища) едва малко над 1000 училища са се възползвали от тази възможност. Вероятно фактът, че програмата се прилага за първи път и липсва опит по нейното кандидатстване и изпълнение, е една от причините за ниския интерес. Освен това, времето за кандидатстване съвпадна с много натоварени седмици, когато се кандидатстваше и по други национални програми.

От списъците е видно също така, че повечето училища не са кандидатствали за максиално допустимите суми. В резултат одобрените проекти са на стойност значително по – ниска от първоначално заложената по националната програма. Т.напр. по Модул 1 одобрените проекти са на стойност 15 626 161,07лв, а по Модул 2 13 902 196,01лв. Това е значително по – малко от бюджета на националната програма, който е 90 млн. лв. Разбира се, националната програма съдържа и бюджет за организиране на междуучилищни инициативи, но той не е толкова голям, че да запълни отворилата се “дупка”.

 

Какво предстои да се случи по Националната програма?

Очаква се до края на сепптември да излезе Постановление на МС за финансирането на училищата по националната програма. Вероятно в него ще бъде предвидено одобрените училища да получат 50% авансово плащане, а в края на 2022 г. да получат и второ плащане ако са изразходили първите получени средства. Заложената финансова схема е насочена към възможността училищата веднага да закупят необходимите екипи, носии, декори и др. 

Един от сериозните проблеми, който Център “Амалипе” посочи още през май и впоследствие бе потвърден от много училища, бе свързан с изискването ръководители на отборите по Модул “Спорт” да бъдат лицензирани треньори. От пояснения на МОН става ясно, че ако училищата не са намерили такива те могат да ползват и учители по физкултура, преподаващи в съответното училище. 

 

Център “Амалипе” приветства стартирането на НП “Заедно в изкуствата и в спорта”. Националната програма съдържа някои пропуски и слабости, които посочихме в нашия анализ още през месец май. Много от тях бяха потвърдени впоследствие от кандидатстващите училища. Въпреки това, националната програма съдържа множество възможности, котио трябва да бъдат използвани от училищата. Призоваваме МОН да продължи националната програма и през следващата година, оптимизирайки я на базата на опита от настоящата!

 

Списък на одобрените училища по Модул “Спорт” вижте ТУК

Списък на одобрените училища по Модул “Изкуства” вижте ТУК

 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“: често задавани въпроси и отговори

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“: какво предвижда и какво пропуска да предвиди програмата