ПРЕДСТОЯЩО: VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”

Както обявихме през миналата седмица VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда” ще се проведе за първи път онлайн на 30 юли от 11.00часа чрез платформата Zoom.us. Организатор на форума е ЦМЕДТ „Амалипе” и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с подкрепата на Тръст за социална алтернатива. Интересът за срещата е огромен и до момента има регистрирани над 300 участници като регистрациите продължават.

Ако искаш да участваш в конференцията, но все още не си се регистрирал все още можеш да го направиш. Регистрациите за сесиите са 2!

За първата  Пленарна сесия: Дистанционното обучение в мултикултурна среда – предизвикателства и възможности се регисгрирай от този линк: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8odJ0QUBQym45jVPS3lI3g

След регистрирането ще получите потвърдителен имейл с информация как да се включите в уебинара.

За Сесия 2 и Сесия 3 се прави отделно регистрация. За нея можете да се регистрирате от тук: Регистрация за Сесия 2 и Сесия 3

След регистрирането ще получите потвърдителен имейл с допълнителна информация как да се включите в групите. Разпределението за Сесия 3 ще е на случаен принцип

Подробни указания за работа със Зуум и как можете да се включите в Уебинара и следващите две сесии, можете да намерите тук

В рамките на тези сесии участниците ще обсъдят предложения за организиране на учебния процес през новата учебна година в условията на възможност за обучение от разстояние в електронна среда, необходимостта от нормативни промени и систематизиране и мултиплициране на добрите практики, генерирани по време на дистанционното обучение март – юни 2020 (работа по групи)

ВАЖНО!!! Поради изчерпване на лимита за участие в определени групи и в случай, че сте посочили няколко избора, ще бъдете разпределени според свободните места в съответната група.

ВАЖНО! Молим след като започне срещата, ако името Ви не се визуализира, го променете като натиснете с десен бутон на мишката върху вашия прозорец и изберете Rename.

ВАЖНО! В определени моменти участниците ще бъдат разделени в отделни стаи/групи. А след края на работата по групи ще бъдат върнати в общата стая. Много е важно, когато видите диалогов прозорец, който ви уведомява, че ще бъдете прехвърлени в съответната група (а в края на работата по групи- в общата стая) да натиснете бутонът JOIN (ще имате два бутона Join и Cancel), защото в противен случай ние няма да можем да ви върнем в общата стая на Конференцията.

ПЪЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВИЖТЕ ТУК

Повече за темите, които ще бъдат обхванати и Програмата с часовете на отделните сесии вижте тук:

Регистрирай се за VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”