Разговор за предстоящото в образованието през следващите месеци

Непосредствените и по-дългосрочните приоритети в образователните политики, необходимостта от промяна в Закона за училищното образование, промените в Наредбата за финансирането и предстоящото по проект “Успех за теб” бяха дискутирани по време на Националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование, организирана от Център Амалипе на 11-ти юли. Участие в дискусията взеха Наталия Михалевска (началник на политическия кабинет на Министъра на образованието), Дима Коцева и Камен Йорданов (Дирекция Финанси), Владимир Станчев и Иван Иванов (Дирекция Управление и изпълнение на проекти), Лало Каменов (ЦОИДУЕМ), д-р Янка Такева (СБУ) и Деян Колев (Център Амалипе). Във форума участваха още над 140 директори на училища от цялата страна.

В своите встъпителни думи Наталия Михалевска подчерта, че МОН и Министър Цоков са отворени за дискусии по всички важни въпроси с директори и учители, със социалните партньори и гражданския сектор. Тя наблегна на доброто партньорство с Център Амалипе и това, че от Министерството приемат много сериозно всички предложения идващи от организацията и Мрежата училища, с които тя работи. Сред основните приоритети пред кабинета на проф. Цоков тя посочи:

– Промяна в учебните програми: опитите от предходните години в тази насока не са довели до съществен резултат. Необходимо е новите програми да бъдат по-базови, ориентирани към практикатат и уменията, да бъдат изработени с много активното участие на учители и известни интелектуалци. Г-жа Михалевска посочи, че предстои формиронето на работни групи по всяка една от програмите, като в тях ще бъдат включени и най-добрите учители от всяка една област. В групите ще бъдат привлечени и известни интелектуалци: например, Георги Господинов ще участва в групата, подготвяща учебните програми по Български език и литература, Атанас Семов – в групата по История и т.н. Тя се съгласи напълно с предложението на Деян Колев в работните групи по всички програми да бъде отчитан интеркултурният аспект и начина, по който са представени етническите и културните малцинства.

– “Освобождаване от стрес” при организирането на графика на учебния процес, провеждането на изпити, продължителността на учебното време: ще бъде предвидена възможност, в случай на кризисни ситуации (като наводнения, земетресения и др.) в определена област да бъдат отложени/преместени на друга дата НВО и други изпити, така че да не се налага родители и ученици с риск за здравето си да се явяват на съответния изпит. Също така, ще бъде предвидено разделяне на датите за НВО за 7-ми и 10-ти клас, както и изтеглянето им по-към края на учебната година, за да има повече учебно време.

– Приобщаващото образование: ще бъдат инициирани промени, както в стандарта, така и в ЗПУО. Идеята е приобщаващото образование да бъде насочено към всички, които имат необходимост от подкрепа.

– Образователните медиатори: подкрепата на МОН за тяхната дейност е категорична. Чрез промените в Наредбата за финансирането се подсигурява устойчиво заплащане

– Механизмът за обхват: задържането на всички деца в класните стаи е безспорен приоритет. Констатираме и важни пропуски в механизма за обхват. Така например, електронната система на механизма не проследява даден ученик, който е върнат, освен в рамките на съответната година. Нисък е ангажимента на социалните работници и структурите на МТСП, а цялата работа се изнася от учителите и медиаторите. Особено важно е да се намери връзка между връщането на един ученик и неговото задържане в класната стая. Досега, постигнахме успехи по връщането на отпаднали ученици, но те бързо отпадат отново или заминават в чужбина. Важно е да намерим начин върнатите деца да бъдат устойчиво задържани.

Председателят на Амалипе Деян Колев направи презентация относно изминалата година, нейните предизвикателства и насоките за дейности през следващите месеци, от гледна точка на училищата от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Тя включва над 300 училища в цялата страна и се координира от Център Амалипе. Като важни успехи на Мрежата през изминалата година Колев посочи удължаването на НП „Подкрепа за образователните медиатори…“ в края на 2022г., промените в Наредбата за финансирането, чрез които се подсигурява ресурс за назначаване на образователни медиатори, както и обявяването на операции за интеркултурно образование по Програма Образование. Той очерта идеи за промени в ЗПУО и поиска участие на Мрежата в процеса на обновяване на образователния закон. Цялата презентация вижте ТУК

Дима Коцева и Камен Йорданов от дирекция Финанси на МОН, представиха в детайли промяната в Наредбата за финансирането, която подсигурява ресурс от Държавния бюджет за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Те подчертаха, че това е много по-устойчиво решение от Националната програма. Тази промяна ще продължи да действа и през следващите години, така че заплатите на медиаторите са обезпечени. Важно е да се подчертае, че заложените бройки за медиатори от 2024г. са близо 1300, което е доста повече от работещите понастоящем. Подробна информация за Наредбата и за направените промени вижте ТУК

Активни дебати се проведоха и относно проект „Успех за теб“, представен от Владимир Станчев (директор на Дирекция Управление и изпълнение на проекти). Той подчерта, че от есента ще започнат активните дейности на училищно ниво по проекта. Те ще включват допълнителни обучения и занимания по интереси, следващи добре известните принципи от „Подкрепа за успех“: заплащане на базата на издадените удостоверения, малък брой ученици във всяка група за допълнителни обучения и т.н. Медиаторите, работещи по проекта, следва да бъдат назначени към съответното училище. Тяхното основно заплащане ще идва от средствата, получени по променената Наредба за финансирането, а проектът ще възстановява на училищата до 500 лв. месечно за 4 ч. дневно. Допустимо е медиатор да бъде назначен и само по проекта на 4 ч. работен ден, но това трябва да са по-скоро изключения. Масовият случай следва да бъде на медиатори, които са назначени на 8-часов работен ден, с основно заплащане от Наредбата за финансирането и само допълващо заплащане от проекта. Той подчерта, че медиатори по проека могат да работят и в училищата без концентрация на уязвими групи.

Г-н Станчев посочи, че над 1500 училища са кандидатствали през юни за участие в проект „Успех за теб“. Всички те са били одобрени, а точките, които получават нямат особено значение за дейностите, които ще изпълняват. Някои от директорите посочиха, че сериозно объркване е създало изискването да се кандидатства единствено през официалните имейли. В някои случаи, системата на проекта не е отчела подадените от някои училища заявления. В отговор, Владимир Станчев обеща, че всеки случай ще бъде разгледан индивидуално и списъкът на участващите училища може да бъде допълнен, ако се установи, че дадено заявление е било подадено в срок, но не е било отчетено от системата. След първата учебна година ще има ново класиране и желаещите училища могат да кандидатстват и по него.

Вижте още:

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация

Център Амалипе обявява конкурс за кандидатстване за подкрепа на студенти чрез фонд “Искам да уча!”