Възможност за още допълнителни обучения по проект „Подкрепа за успех“

Училищата, които организираха допълнителни обучения през настоящата учебна годна по проект „Подкрепа за успех“ ще могат да проведат още по един модул (10 часа) до 30 юни 2022 година. Това стана ясно след като Изпълнителна агенция „Програма за образование“ насочи спестявания от други схеми на ОПНОИР към проект „Подкрепа за успех“. Кои ученици могат да бъдат включени в допълнителните обучения и от кога могат да започнат?

Проект „Подкрепа за успех“ първоначално бе предвиден с краен срок 30 август 2021 годена. Поради сериозните успехи, които той постига, проектът бе удължен, макар и в силно редуциран вариант и през настоящата учебна година. През нея той се реализира единствено в училищата с висока концентрация на уязвими групи. Продължена е дейност 7, свързана с работата на образователните медиатори и социалните работници. Също така бе предоставена възможност училищата да реализират по 30 часа допълнителни обучения по математика и/или БЕЛ.

С решение на ИАПО към проекта бяха пренасочени още близо 10 милиона лева от спестявания на останалите операции, основно по Приоритет наостри. С тези средства ще бъдат разплатени заплатите на образователните медиатори през втория учебен срок, както и още 83 хиляди обучителни пакета. Тези обучения трябва да се проведат до 30 юни 2022 година и ще могат да започнат още идната седмица, след като училищата получат писмо от екипа на проекта и бъде отворена платформата му.

Новите обучения ще бъдат с продължителност от 10 часа. Те могат да бъдат единствено по БЕЛ и/или математика за начален, прогимназиален и първи гимназиален етап. Във втори гимназиален етап обученията могат да бъдат единствено по БЕЛ. В обучителните групи ще могат да участват единствено учениците, които са участвали в обучения през тази учебна година.

 

Център “Амалипе” приветства предоставена възможност и апелира към училищата с концентрация на уязвими групи да се възползват максимално бързо от нея! Апелираме към ИАПО да подготвят стартирането на операция, аналогична на „Подкрепа за успех“ веднага след одобряването на новата Програма Образование.

Вижте още:

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“: какво предвижда и кога ще започне?

Националните програми в образованието за 2022г. са предложени за обществено обсъждане