Иновации в действие: една истинска история за учениците, за които STEM е вече реалност.

Откриване на новоизграденият иновативен училищен STEM център в ПГСС „Св. Георги Победоносец“ , гр. Суворово

Ако за някои новата Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ е началото на едно ново предизвикателство и тепърва провокира към размисли как да направим училището място за иновативни технологии, креативно мислене, технологични идеи и инженерни предложения, свързани с професиите на бъдещето, то за ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово изграденият по Програмата училищен STEM център е логичен завършек на дълго вървяния път от това да накараш учениците да си повярват, да ги превърнеш в екип, да ги накараш да мечтаят и да превърнат мечтата си в реалност от иновации. Неслучайно по време на откриването на новия STEM център ПГСС „Св.Георги Победоносец“ получи заслуженото отличие „Училище – отличник“ в мрежата на Център Амалипе.

Новият STEM център, който беше открит на 25.06 е съвкупност от няколко зони с общ фокус. Изградената физическа среда е гъвкава, мобилна и отворена за различни режими на работа и образователни дейности. STEM центърът включва  работилница  „Креативен инженеринг“. За целта е трансформирана площ от 150 кв. м – общо помещение без преградни стени, намиращо се на първия етаж от сградата на училището. Помещението позволява организирането на центрове за работа на ученици и учители и създаване на творческа работна среда.

Симулирането на „пътя на иновацията, както и цялостният цикъл на реализиране на социални инициативи – от идеята до внедряването, дават възможност на учениците да бъдат „истински“ изследователи,  да се вдъхновят за високи постижения. Предприемаческите умения в аспекта на старт-ъп бизнеса, в чиито процесуални особености учениците навлизат в дълбочина по време на работата си в STEM центъра, ги мотивират за кариерно развитие.

Използваните иновативни продукти подпомагат и подготвят за предизвикателствата и възможностите, породени от постоянно променящите се технологии и изисквания на професиите на бъдещето, а центърът е част от еквивалент на индустриалните развойни центрове (maker spaces), ситуиран в училището под формата на трансдисциплинарно пространство, за създаване и онагледяване на образователно-сложни обекти или проекти изискващи творчески подход и екипна работа.

Центърът е пряко свързан с обучението на учениците по технически професии на бъдещето, а именно: Инженер/Tехник по роботика, Инженер\Tехник изкуствен интелект, Инженер/Tехник медицинска апаратура, с трите си области, застъпени в учебното съдържание.

Учениците заедно с директора –  Марияна Великова  представиха  конферентната зала, къта за почивка, а също и  сцената за презентирането на постиженията. По време на представянето учениците разказаха за предстоящото им предизвикателство – моделиране на медицинска капсула с приложение в малките населени места, където липсват семейни лекари. Капсулата ще измерва кръвното налягане и други жизнено важни показатели. Предвидено е при необходимост капсулата да поддържа връзка с личния лекар на пациента. Учениците от ПГСС – Суворово  приключиха вече няколко проекта, като изобретяване на фотоволтаична пейка за почистване на въздуха, която ухае на здравец; система, сигнализираща за отсрещния автомобил на пътя; система за подаване на сигнал при неизправност на колата на пътя. В гимназията учениците имат собствена телевизия, излъчваща създадени от тях репортажи и собствена метеорологична станция.  Училището стопанисва 200 дка обработваема земя, която всяка година дава добра продукция от различни земеделски култури. Така възпитаниците на ПГСС имат възможност да измерват метеорологичните условия и да наблюдават как растенията, почвата и животните се влияят от тях. Всеки ден дежурни ученици ползват живи данни, с цел анализ, прогнози и предупреждения, с помощта на които  могат да бъдат определени периода на засяване, етапите на развитие на съответните култури, техните критични  периоди и най-подходящия период за събиране на реколтата. Метеорологичната станция е свързана със сателит и е част от немска метеорологична мрежа, на която училището предоставя ежедневно данни.

В училището е внедрена от преди 3 год. виртуална реалност (VR) в класната стая. VR технологичната възможност позволява на педагогическите специалисти да обогатяват образователния процес, като дават нова гледна точка на учениците за всяка една локация по света и извън него, използвайки множество дигитални 360 градусови материали. Училището умело следва съветите на българското европредседателство „Да се превърнем от дигитални консуматори в дигитални създатели“. Новата компютърна технология, използвана в класната стая, повишава интереса на учениците към учебните предмети и фокусира вниманието им по време на часовете. По този начин смартфоните, вместо за странични забавления, се използвани с образователни цели. Възможностите на VR зависят от това, как ще бъде използвана, а единственият лимит е въображението. Използваната ВР технология дава възможност на учениците да бъдат поставени в нови модерни машини, да разглеждат и изучават устройството им, без дори да излизат от класната стая. Учениците могат  да присъстват на битката при Ватерлоо – в час по История и цивилизация, да направят разходка из човешкото тяло – в час по Биология и здравно образование, да разгледат водопадът Анхел – за час по География и икономика и т.н.

Ученици, под ръководството на учителите създават образователни ресурси пряко свързани с изучаваните специалности в 360 градусова среда по професиите, които се изучават в училището. Учениците имат идея да разработят темите за държавните изпити по практика и да ги използват за още по-ефективна подготовка на зрелостниците.

Сега със откриването на центъра, те ще продължат да творят в една по – иновативна и по – модерна среда, която освен възможности за учениците събира и много съмишленици. По време на откриването, събитието беше уважено от зам.-министър Гайдарова, Силвия Александрова, зам.-областен управител на Варна, Данаил Йорданов, кмет на Община Суворово, Розета Заркова, вр.и.д. Началник на РУО – Варна, Деян Колев, Председател на Център Амалипе и много партньори на училището.

ПГСС “Св. Георги Победоносец” е и партньор на Център Амалипе в рамките на проект Dream road – Дунавски регион за по-добър достъп, овластвяване и развитие на ромите, финансиран по Програма Дунав 2014-2020. В рамките на проекта ще бъде изградена иновативна учеща мобилна лаборатория, чиято цел е да ангажира родителите и да повиши техните дигитални умения. По този начин тя ще бъде естествената връзка между ноовоткрития СТЕМ център и родителската общност.

Проектът DREAM ROAD се стреми да даде възможност на членовете на ромската общност да станат агенти на промяната. Развитието на включването на нови интервенции за подобряване на дигиталната, информационната и функционалната грамотност на ромите и създаването на широка подкрепа при тяхното изпълнение са ключови резултати от проекта. Приложимите иновации се основават на разработването на компютърно поддържани лаборатории за съвместно обучение като катализатори на знания, практическо обучение и цифров достъп, където членовете на уязвими общности могат да получат умения и ноу-хау, за да функционират като информирани потребители и равноправни членове на обществото. Сътрудничеството на ромската общност, публичните органи и местните общности е от ключово значение за постигането на успех при внедряването на такива екосистеми на общността. DREAM ROAD изгражда капацитет на публичните органи за по-добро справяне с проблемите на ромите чрез иновации и диалог, като предоставя на представителите на общността ноу-хау за постигане на краткосрочен ефект. Дългосрочната цел е да се създадат трайни и смислени, прозрачни и интерактивни процеси, стимулиращи взаимодействието на всички участници в обществото.

Повече за учениците в Суворово можете да разберете тук

Опасен ум: една история за креативност, иновации и младежи с бъдеще

Историята на Калин Великов – когато вярваш, обичаш и действаш