COVID-19

Как ще протича новата учебна година

И през новата учебна година отделни паралелки, образователни институции в дадени области и дори в цялата страна ще редуват присъствено и обучение от разстояние в електронна среда. Това става ясно от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, публикувани от МОН. Те идват точно година след публикуването на аналогичен документ, който […]

Read More

Допълнителни противоепидемични мерки, касаещи образованието

От 29.10.2020 до 12.11.2020 всички ученици в средна степен преустановяват присъствените занятия и преминават в ОЕСР, съгласно Заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването. Много е вероятно мярката да бъде удължена, тъй като едва ли може да се очаква драстичен спад в регистрираните с COVID през следващите дни. На този етап не се предвижда към ОЕСР […]

Read More

Практически съвети за най-неотложните действия преди началото на новата учебна година

Първите дни на месец септември винаги са използвани за подготовката на успешния в организационно отношение старт на новата учебна година. Основното предизвикателство пред училищата и детските градини през новата учебна 2020-2021 година ще бъде подсигуряването на здравето и на нормалното протичане на учебния процес в условията на пандемията от covid-19. Затова дните преди 15-ти септември […]

Read More