Удължена е програмата „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ бе удължена до средата на 2023г. Няма да се изисква училищата, включени в нея, да кандидатстват с нов проект. Това бе решено днес, 21.12.2022г. на редовно заседание на Министерски съвет за одобряване на актуализирана национална програма за развитие на образованието и проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. За финансово осигуряване на дейности по национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ внесено от министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов.

Това е добра новина за всички близо 920 образователни медиатори и социални работници от 721 училища, които с нетърпение очакваха тази новина, както и за всички директори, които искат да запазят своите служители. Както посочихме преди две седмици, продължаването на програмата е единствения начин да се гарантира, че образователните медиатори, назначени по нея, ще продължат да изпълняват своите дейности и след 1 януари 2023г. (вижте тук).

За финансово обезпечаване на програмата до 30.06.2023г. МОН подсигурява допълнително 4 501 365 лв. До края на седмицата актуализираната национална програма и бюджета към нея (разделен по сумите, които трябва да получи всяко училище) ще бъдат публикувани на уебстраницата на МОН. Националната програма е удължена единствено в Дейност 1, като се подсигуряват заплатите на образователните медиатори и социалните работници.

 

След като бе установено, че три седмици преди края на НП “Подкрепа за образователните медиатори” Министерството на образованието и науката не бе взело решение как ще бъде продължена заетостта на над 920 образователни медиатори и социални работници, ангажирани в момента по програмата. Център Амалипе започна да провежда интензивни срещи с политически и административни представители на МОН и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ относно продължаването на НП „Подкрепа за образователните медиатори“. Директорите на училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, както и образователни медиатори от „Мрежата на образователните медиатори“, също се включиха, изпращайки стотици писма до администрацията на МОН относно предоставяне на информация за продължаването на НП „Подкрепа за образователните медиатори“. Въпрос бе поставен и в Комисията за образование и наука към Народното събрание от депутатите Елисавета Белобрадова и Красимир Вълчев: вижте тук.

В резултат, министърът на образованието проф. д-р Сашо Пенов се ангажира с продължаване на програмата и това бе направено в максимално кратки срокове.

Център „Амалипе“ и „Мрежата на образователните медиатори“ благодарят на всички, които подкрепиха каузата на образователните медиатори – директори на училища, учители, колеги от неправителствения сектор! Благодарим и на народните представители Елисавета Белобрадова, Красимир Вълчев и другите членове на КОН! Сърдечна е нашата благодарност и към министъра на образованието проф. д-р Сашо Пенов и към заместник-министър Надя Младенова, както и към всички колеги в МОН, които съдействаха за максимално бързото продължаване на програмата!

Пред подсигуряването на устойчива заетост на образователните медиатори остават някои важни предизвикателства като:

  1. Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ следва да бъде финансирана и за следващата година още през май 2023г., когато очакваме да бъдат одобрени новите национални програми. Не е нормално финансирането на медиаторите да разчита единствено на новия проект по Програма „Образование“, още повече че по настояване на Европейската комисия той ще финансира само 50 % от заплатите на медиаторите.
  2. Необходимо е да се подсигури по-високо заплащане на образователните медиатори и социалните работници: това може да стане чрез новия проект по Програма „Образование“. За целта е необходимо от юли 2023г. заплатите на медиаторите по новата национална програма да бъдат увеличени, като половината ще бъдат покривани чрез проектът, продължаващ „Подкрепа за успех“.

 

Вижте още:

Необходими са спешни действия от страна на МОН за продължаване на заетостта на образователните медиатори от 01.01.2023 г!

Въпросът за образователните медиатори беше поставен и в Парламента