Участниците в програма “Равен шанс” и през изминалата годината завършиха с Много добър успех

60 са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2021-2022г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Това се случи благодарение на Програма “Равен шанс – достъп до средно образование”, финансирана от Тръст за социална алтернатива.

Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г., като Център Амалипе е от организациите, които я администрират още от самото и начало. Учениците, които участват са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания.

През първия учебен срок, средният успех на подкрепените ученици от ТСА бе Добър 4,48. А средният брой неизвинени отсъствия бе 1,4. През втория учебен срок неизвинените отсъствия са 2,2, а съответно средният успех е Много добър 4,54. Годишният среден успех на учениците е Много добър 4,63. Малко над една трета от учениците нямат нито едно отсъствие по неуважителни причини за цялата година. Отличниците са 14, а Кирил Милушев, който завърши 11-ти клас в Хуманитарна Гимназия “Св.св.Кирил и Методий”, Пловдив и пътува всеки ден от село Караджово е с пълен отличен успех за годината 6,00. Зрелостниците, които бяха 9 през тази учебна година  успешно завършиха своето средно образование. Някои от тях кандидатстваха и вече са приети във висши учебни заведения.

Както и предходните години, учениците, участващи в Програмата са много активни в училищния живот и извънучилищния живот. И макар Ковид мерките да затрудняваха през първия срок събитията и заниманията на децата, те не спираха да се стараят да се развиват. Единият от примерите, с които много се гордеем е четиринайсетгодишния Сашо Георгиев, който тази пролет имаше честта да свири в Парижката филхармония. Той свири на цигулка, пее красиво и се интересува от турски фолклор. Научете повече тук.

През последните години Ваньо Евдокимов е участник в Програма “Равен шанс – достъп до средно образование”. Освен, че полага усилия в училище, той е активен спортист. През февруари постигна огромен успех в леката  атлетика, като се класира на първо място сред юношите. А днес вече е и студент НСА “Васил Левски” Повече за него може да научите от интервюто, което проведохме с него тук.

Учениците от професионалните гимназии участваха в различни конкурси и винаги се класираха на призови места. Част от участниците в Програмата са и председатели или членове на ученическите парламенти в техните училища и организираха и проведоха множество кампании, с които мотивираха и съучениците си да бъдат активни и да променят към по-добро средата си.

Гордеем се с всички ученици, които участваха в Програмата през изминалата учебна година и ми желаем много успех за напред!

 

Снимка на корицата: by Guille Álvarez on Unsplash

Снимка: личен архив Ваньо Евдокимов

Снимка: БТА чрез маестро Георги Калайджиев

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.