Още информация за кандидатстването по проект “Успех за теб”

Всички общински, държавни и частни училища могат да кандидатстват за участие в проект „Успех за теб“ до 17,30 часа на 6 юни. С оглед на множеството въпроси, които поставят учители и директори от екипа на Център Амалипе прилагаме обобщени отговори на най-често задаваните от тях.

Както посочихме в предишна публикация кандидатстването за участие в проект „Успех за теб“ става чрез подаването на заявление достъпно на адрес https://forms.office.com/e/3aDFKiqzys или 

Попълването се извършва само чрез институционалния профил на училището (от вида код по НЕИСПУО@edu.mon.bg).

Попълването на заявлението изисква предоставяне на информация за учениците от уязвими групи, категорията, в която попада училището според Наредбата за финансирането, член 52а, оценките от ДЗИ и НВО от предходните години и ред други. По-долу може да намерите информация за всички училища по част от тези въпроси.

 

Необходимо ли е училището да участва във всички дейности от проекта?

Не, Вие сами избирате по кои от дейностите ще участвате. Ако например смятате, че не е необходимо да организирате занимания по интереси (защото имате достатъчно такива с финансиране от държавния бюджет, от ЦОИДУЕМ или други източници), можете да не участвате в Дейност 5. по проекта. В такъв случай посочете отговор 0 на въпрос 58.

 

Нашето училище има необходимост от двама образователни медиатори на пълен работен ден. В същото време не знаем дали ще можем да подсигурим тяхното заплащане извън 4 часа по Успех за теб. Какво трябва да запишем като отговор на въпрос 67?

Посочете, че са Ви необходими 2 броя на пълно работно време. Посочете това, което реално Ви трябва без да се притеснявате за допълващото финансиране, което евентуално ще е необходимо. Целта на въпрос 67 (както и на последващите въпроси 68 и 69) е да проучи необходимостта от тези позиции. Проект Успех за теб не може да покрие повече от 4 часа на ден (до 500 лева месечно). Решението на МОН да не продължи НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ безспорно е погрешно решение, но то може да бъде преосмислено до края на юни. Освен това министърът на образованието Сашо Пенов пое ангажимент пред народните представители от Комисията за образованието и науката до края на юни да бъде направена промяна в Наредбата за финансирането, чрез която училищата и ДГ да получат целенасочено финансиране за назначаването на образователни медиатори, социални работници и друг помощен персонал. Така че не се притеснявайте от проблема с финансирането в момента, а посечете своите реални нужди.

Същият отговор се отнася и за социалните работници и помощниците на учителя, т.е. за отговорите на въпрос 68 и 69.

 

Психолозите, логопедите и другия персонал, който ще бъде назначен по Дейност 3. също ли ще бъде финансиран само на 50% от проекта?

Не, назначените по Дейност 3. специалисти ще бъдат поети изцяло по проекта. За тях са определени „плоски ставки“, които покриват цялата заплата.

 

Възможно ли е да сформираме две групи с родители и да провеждаме заседания с тях през различни месеци?

Да. Проектът изисква всяка група да има до 20 родители, с които да се провеждат интензивни занимания 4 месеца. Те могат да са през 4 последователни месеца или през 4 месеца, които не са последователни. Напълно е възможно образователният медиатор да работи с 2 групи, редувайки ги през различни месеци. Имайте в предвид, че сумата от 48 лв. за родител се получава едва в края на периода и то след като един родител е участвал в 4 интензивни форми.

 

Възможно ли е да организираме повече от една форма на интензивна работа с родители през месеца?

Да, разбира се. Проектът задава като минимум една форма на месец за 4 месеца, т.е. минимум 4 форми. Спокойно може да направите по-голям брой. Това ще Ви даде сигурност, че всеки родител ще участва в поне 4 форми.

Разбира се, по-големият брой форми на интензивна работа няма да доведе до по-голяма сума от 48 лв. Ние препоръчваме да организирате повече форми на интензивна работа с родителите, защото активните родители са Ваш основен съюзник в борбата за задържане на всички деца в училище!

 

Нашето училище има добре оборудван кабинет за работа с деца със СОП. Трябва ли да кандидатстваме за още оборудване по Дейност 3.?

Не, не е необходимо. Ако имате кабинет, който е добре оборудван, не е необходимо да поискате още финансиране. Но ако смятате, че имате още потребности, проектът е добра възможност да го заявите.

 

Каква трябва да е пълняемостта на групите за допълнителни обучения по Дейност 4.?

Между 4 и 8 ученици, при средна пълняемост от 5 ученици. Ако имате 9 ученици с необходимост от допълнително обучение, трябва да сформирате 2 групи. В това отношение Успех за теб следва практиката на Подкрепа за успех.

При групите за занимания по интереси (Дейност 5.) се изискват повече ученици на група – между 15 и 25.

 

Ще бъде ли необходимо да предоставяме фактури за закупените материали при обученията по Дейност 4., заниманията по интереси по Дейност 5. и интензивните форми за работа с родители по Дейност 2.?

Не, проект Успех за теб прилага така наречените „плоски ставки“, при които средствата се предоставят на базата на издадените удостоверения. Управляващият орган Изпълнителна агенция „Програма образование“ не изисква други документи. Право на МОН като конкретен бенефициент е да поиска от училищата и други документи, но такива едва ли са необходими.

Разбира се, Вие трябва да съхранявате документи за всички направени разходи по силата на българското законодателство.

 

Вижте:

Разпределение на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи според категории (2022 г.)

НВО за 4.клас по Български език

НВО за 7.клас по Български език

НВО за 10.клас по Български език

ДЗИ за 12.клас по БЕЛ

 

Вижте още:

Кандидатстването за участие в проект „Успех за теб“: полезна информация

Проект „Успех за теб“: кога ще стартират дейностите, какви ще бъдат те и кои училища ще участват?