Въпроси и отговори на най-често задаваните въпроси за новите проекти по годишната процедура на ЦОИДУЕМ

Десетки и дори стотици училища, детски градини, ЦПЛР, както и общини и РУО подготвят проекти по годишната процедура на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Директори и учители задават множество въпроси, особено свързани с новостите по тазгодишния конкурс. По-долу прилагаме отговори на най-често задаваните въпроси от училища в мрежата на Център Амалипе.

Колко проекта може да подаде моето училище?

Всеки възможен бенефициент (училище, детска градина, община, РУО, ЦПЛР или университет) може да подаде само един проект. Освен това можете да бъдете партньор и по още едно проектно предложение. Обърнете внимание: ако сте партньор по един проект и едновременно с това кандидатствате със свой проект, те трябва да са в различни приоритети! Ще бъдете дисквалифицирани, ако кандидатствате с проект и сте партньор в едно и също направление!

Нашето училище изпълняваше проект към ЦОИДУЕМ към миналата учебна година. Можем ли да кандидатстваме отново?

Да – ако сте отчели успешно предходния проект. Това е една от новостите през 2022 година.

Какъв е процентът на разходите за управление/ непреките разходи?

15 % от стойността на проекта. Те могат да бъдат използвани за заплащане на екипа на проекта, командировки на екипа във връзка с изпълнението и администрирането на проекта, и канцеларски материали относно администрирането на проекта.

Обърнете внимание: екипът на проекта включва само ръководителя и счетоводителя. Ако в проекта има и партньорско училище допустимо е да има и координатор, който може да е от партньорското училище. Ръководителите на групи, учители, медиатори и други ръководители на дейности НЕ СА част от екипа на проекта! Заплащането им се включва в бюджета по дейности, а не в бюджета за управление на проекта.

Какво е заплащането на ръководителите на групи?

То е фиксирано на учебен час и е 15лв. на час за магистър, 12лв. за бакалавър и 10лв. за ръководител на група със средно образование. Тази сума включва и осигуровките на работодателя.

Мога ли да наема медиатор, читалищен работник или родител за ръководител на занимания по интереси или на друга от дейностите?

Да, и това е много добра практика. В този случай ще заплатите на наетото лице чрез граждански договор за свършена работа. Има много примери, когато местни музиканти, родители и др. ръководят изключително успешно занимания по интереси. Това „отваря“ училището към местната общност.

А кой може да бъде ръководител на проекта?

Обичайно това е директорът на училището – бенефициент. В този случай договор с него подписва съответното Регионално управление на образованието. Възможно е ръководител да бъде заместник директор или дори учител, определен от директора. В този случай неговият договор се подписва от директора.

Какви дейности можем да финансираме по проекта?

Конкурсът предлага възможност за финансиране на широк спектър от дейности. Те са описани в Насоките за кандидатстване. Можете да ги видите и тук.

Обърнете внимание: във Вашето проектно предложение запишете дейността, така както е зададена в Насоките за кандидатстване. Така ще облекчите работата на оценителната комисия, която трябва да види, че сте изпълнили изискването да включите минимум три задължителни дейности по Приоритет 1 или минимум две задължителни дейности, ако кандидатствате по Приоритет 2, 3 или 4. След това, пояснявайки как ще изпълните дейността, ще включите повече информация за конкретната дейност във вашето училище.

Възможно ли е чрез проекта да финансираме занимания по интереси или факултативни учебни часове (например ромски фолклор, гражданско образование и др.)?

Да. Това съвпада с Дейност 3 от Приоритет 1 (ако акцентът е гражданското образование) или с Дейност 2 от Приоритет 2 (ако акцентът е интеркултурното образование). Също така може да бъде част от Дейност 2 по Приоритет 3 и т.н.

Можем ли по проекта да финансираме зелено училище през пролетната ваканция или синьо училище през лятната ваканция?

Да, това е например Дейност 4 от Приоритет 1, Дейност 3 от Приоритет 2 и Приоритет 3. Ако включите не само ученици, но и родители, това може да бъде дейност и по Приоритет 4.

Много е важно да посочите, че тази дейност не е просто „почивка на море“, а е свързана със занимания с ученици и родители. Посочете какви теми ще бъдат разгледани, кои учители/ медиатори ще бъдат ангажирани, какви знания и компетенции ще усвоят участниците.

Може ли по проекта да финансираме обменни визити между нашето училище и друго училище?

Да и това са едни от много успешните дейности. При предходните конкурси на ЦОИДУЕМ имаше специален Приоритет „Мобилност“. В настоящия конкурс това е Дейност 5 от Приоритет 1. Също така може да бъде част от Дейност 1 по Приоритет 2, от Дейност 4 по Приоритет 3. Може да бъде и част от Дейност 1 и Дейност 3 по Приоритет 4, ако включите и родители в дейността.

При всички положения обменните визите между училища/ детски градини са изключително добър шанс да привлечете вниманието на ученици, родители и учители и да постигнете много висока добавена стойност.

Можем ли да включим участие на учениците/ родителите във Фестивала „Отворено сърце“ във Велико Търново и това участие да бъде с нощувка?

Да – както във Фестивала „Отворено сърце“ във Велико Търново, така и в други подобни инициативи. Добре е да посочите, че по този начин ще дадете възможност за изява на учениците, които са участвали в заниманията по интереси и по други дейности на проекта, както и на учениците, които не са допускали отсъствия през годината и т.н.

Възможно ли е чрез проекта да доплащаме на образователния медиатор?

Да, като това трябва да стане на базата на включването му в определени дейности. Например медиаторът може да бъде част от всички дейности по Приоритет 4, Дейност 1 и Дейност 3 по Приоритет 3 . Той също така може да бъде част от дейностите и по останалите приоритети – например да ръководи занимания по интереси, да координира родителския клуб и т.н.

Какви други дейности можем да включим по проекта?

Събиране на „суров“ фолклор, записване на традиции и „Истории на успеха“ може да бъде Дейност 4 по Приоритет 2 или част от Дейност 2 по Приоритет 4. Можете също така да финансирате „Училище за родители“ (по Приоритет 4), обучения „връстници обучават връстници“, кампании с ученици и родители и множество други дейности, които ще са полезни за вашето училище. Използвайте широките възможности, предоставени от ЦОИДУЕМ!

Каква може да е продължителността на един проект?

Между 7 и 10 месеца. Началото на проектните дейности може да е още от началото на 2023г.

До кога трябва да подадем проектното предложение?

До 17,30ч. на 02.12.2022г. Проектът се подава само електронно през платформата на ЦОИДУЕМ. Не оставяйте за последната минута!

Кога можем да очакваме отговор относно нашето проектно предложение?

Очаква се в рамките на 2 седмици проектите да бъдат оценени и резултатите – публикувани от ЦОИДУЕМ. До края на декември 2022г. всички договори трябва да бъдат сключени, а бенефициентите да получат аванс за изпълнение на проектите.

Център Амалипе насърчава всички общини, които отговарят на условията, училища и детски градини да се възползват от предоставената възможност!

 

Автор: Деян Колев

 

Вижте още:

ЦОИДУЕМ обяви ежегодния си конкурс за проекти за образователна интеграция – 2022

Информационни дни за конкурса на ЦОИДУЕМ