Петиция събра повече от 20 0000 подписа в подкрепа на образователните медиатори

За повече информация: Деян Колев, 062-600-224

Над 20 000 български граждани от 142 населени места в цялата страна подписаха петиция за запазването на образователните медиатори. Още 1253 се включиха в онлайн петиция със същото заглавие. Те са адресирани до Министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов и до Министър-председателя Гълъб Донев, с копие до Омбудсмана на Република България Проф. Ковачева. Подписите бяха събрани през периода 18.04. – 03.05. от Център Амалипе, образователни медиатори и учители в цялата страна.

И в двете подписки гражданите отправят своите искания: „Настояваме да направите необходимото за запазване на заетостта на образователните медиатори, които работят по Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, както и по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ след 01.07.2023г. – така че работещите в момента медиатори и социални работници да запазят своята работа, а там, където е необходимо, да бъдат наети още! Настояваме също така да намерите начин заплатите на работещите в училищата и детските градини медиатори да бъдат поемани от Националния бюджет, без да е необходимо на всеки 6 месеца или 1 година те да се притесняват дали заетостта им ще бъде продължена! Освен това, настояваме заплащането на тези позиции да бъде увеличено и да е по-голямо от минимална работна заплата!“

В съзвучие с приложените подписки е и писмо на 60 неправителствени организации и всички социални партньори в образованието за подсигуряване на устойчивост във финансирането на образователните медиатори и в частност – за продължаване на Националната програма за подкрепа на образователните медиатори. Това писмо също е адресирано до Министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов и до Министър-председателя Гълъб Донев. То е инициирано от Център Амалипе и е подкрепено от социалните партньори в образованието: работодателските съюзи (Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите  в средното образование в Република България) и синдикатите на учителите (Синдикат на българските учители към КНСБ и Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”). То е подкрепено също така от 60 други неправителствени организации, работещи в цялата страна. Сред тях са Национална мрежа за децата (обединяваща над 140 организации), Фондация „Заедно в час“, Националната мрежа на здравните медиатори, основните ромски, про-ромски и образователни организации.

Безпрецедентната по своя характер гражданска акция бе провокирана от намерението на МОН да не продължи от 01.07.2023г. Националната програма за подкрепа на образователните медиатори. Това би оставило без заетост поне половината (вероятно и повече) от работещите по нея 940 образователни медиатори и социални работници в училищата. Десетки хиляди деца биха останали необгрижени и по всяка вероятност ще се увеличи чувствително броят на отпадналите от училище и на ранните бракове. (Сондажно проучване на Център Амалипе сред близо 300 образователни медиатори сочи, че през 2022г. те са работили с 14 209 родители с ниска мотивация, върнали са в класните стаи 890 отпаднали ученици, предотвратили са отпадането на 2800 ученици, разрешили са 240 случаи на опасност от ранен брак ).

Повече за резултатите от работата на медиаторите можете да видите тук.

В специално съобщение, Център Амалипе разгледа подробно възможностите, предлагани от МОН и вероятността те да покрият заплащането на медиаторите след 01 юли 2023 г., тъй като с оглед на намерението да не продължи Националната програма за подкрепа на образователните медиатори, Министерството на образованието и науката излага аргументи, които са изцяло или частично неверни.

Тази карта визуализира голяма част от населените местата, от които са получени подписи в подкрепа на образователните медиатори:

Пресконференция от 9-ти май, БТА:

Вижте повече:

Пресконференция за запазване на образователните медиатори: 9 май, 11 часа, Национален пресс клуб БТА София

Как могат да останат образователните медиатори на работа – основни твърдения

Център Амалипе започва събиране на подписи в Петиция за запазване на образователните медиатори!

Кои са възможните решения за образователните медиатори след 01.07.2023 г.?