Какъв е размерът на втория транш, който ще получат училищата за 2022 г. по НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

На 06.12.2022 г. Министерство на образованието и науката публикува списъкът със средствата за втория транш, който училищата трябва да получат за дейностите през 2022 г. по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. Списъкът включва общо 721 училища от цяла България, които получават 2 053 086 лв. за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. Размерът на втория транш е изчислен на базата на отчетите, които училищата са подали за изпълнените през периода 01.08-30.09.2022 г. дейности. Средствата ще бъдат получени до края на настоящата година след приемането на Постановление на Министерски съвет. Образователните институции, които са част от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” на Център “Амалипе”, са 198

Средствата, които ще бъдат преведени за 01.10-31.12.2022 г. не бива да се бъркат с необходимите средства за продължаване на програмата след 01.01.2023 г. Въпреки че публикуването на списъка за втория транш съвпадна времево със събирането на информация за новата 2023 г., става дума за различни изчисления. 

Националната програма “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” е от изключително значение за училищата, които са включени в нея. Националната програма е финансирана от държавния бюджет и покрива периода 1 юли – 31 декември 2022 г. Тя бе замислена като продължение на дейност 7 от проект Подкрепа за успех, който приключи на 30.06.2022 г. С това се подсигури възможност за непрекъсване на трудовите договори на образователните медиатори/ социалните работници, наети по проект „Подкрепа за успех“. В същото време НП финансира по-голям брой медиатори, които са разпределени според броя на учениците и типа училище. Така бе възможно да бъдат наети и нови образователни медиатори. В същото време, броят на включените училища е по-малък в сравнение с Проект “Подкрепа за успех”, тъй като част от училищата не подадоха проекти в края на месец май, когато бе крайният срок. 

Преди една година образователните медиатори получиха голямата награда “Човек на годината за 2021” в традиционната церемония на Българския хелзинкски комитет! Една година по-късно те са изправени пред опасността да останат без работа на 01.01.2023 г., ако до 31.12.2022 г. Министерство на образованието и науката не удължи Националната програма “Подкрепа на образователните медиатори”. Това е единствено възможният вариант за подсигуряване на непрекъснатостта на заетостта на медиаторите, както Център “Амалипе” алармира преди седмица. Повече информация вижте ТУКВ подкрепа на образователните медиатори стотици училища изпратиха писма и запитвания към МОН, настоявайки за удължаване на програмата. Въпросът кога и как това ще стане бе поставен и от народните представители Елисавета Белобрадова и Красимир Вълчев на заседание на Комисията по образованието и науката към Народното събрание. В отговор министърът на образованието проф. Пенов увери, че МОН ще внесе предложение за удължаване на програмата в Министерски съвет. Повече информация вижте ТУК

До края на годината остават броени заседания на Министерски съвет. Всички единодушно заявяват колко полезна е работата на медиаторите. Оставаме с очакването удължаването на програмата да бъде гласувано още на следващо заседание на МС. 

Списъкът на одобрените за финансиране училища след междинен отчет по национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” вижте ТУК

 

Вижте още:

Необходими са спешни действия от страна на МОН за продължаване на заетостта на образователните медиатори от 01.01.2023 г!

Въпросът за образователните медиатори беше поставен и в Парламента

Публикуван е списъкът на одобрените училища по НП “Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници”