Моето мнение има значение – Черина Асенова

 

Представеното по-долу есе получи Първа награда във втора възрастова група – Категория есе, в ученически конкурс “Моето мнение има значение”. Тази година той се провежда в рамките на Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” реализиран с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България.

 

Автор: Черина Асенова, 14 г., Средно училище “Васил Левски” гр. Ябланица

 


Моето мнение има значение

Моето мнение има значение, защото е претенция, моят високо прозвучал глас, чрез когото заявявам собствената си уникалност. Както всяко живо същество при раждането си „издига“ глас чрез проплакване, така формулираното и заявено мнение ни оличностява в публичния живот. Съществуват малцинствени общности, които поради манталитета си, начина си на живот или нещо друго волно или неволно са попаднали в капана на собствената си изолираност. Затворът на ограниченото пространство създава уникалност, но и създава бариери, вид изолация от света на другите, от модела на цялостното общество.

Моето мнение прилича на рицарски доспехи, които ме защитават, но същевременно ми дава шанса да се свържа с всички останали около мен.

Имам право на мнение, има значение какво казвам или правя, тъй като аз съм човешко същество, точно като всички останали. Както се явява по един естествен начин правото ми на живот, така с първия ми родилен вик, според мен, се „ражда“ и правото ми на мнение – на моето мнение, което има значение. Да изразявам мнение, означава да имам човешко достойнство, означава да давам простори на вътрешната си свобода. Свобода, която трябва да бъде „отглеждана“ във всички напредничави култури, цивилизовани управления и нефанатични религии по света.

Добре би било държавата чрез системата на образованието да формира и подпомага изразяването на собствено мнение на базата на обичаите, на моралните ценности и норми, на възпитанието и поведението, характерни за българското общество още от времето на Възраждането. Важно е в живота на един човек собственото му мнение да се гради върху основата на общоприетите ценности. В противен случай преднамереното налагане на собственото мнение ще предизвиква появата на грешки и разочарования. Ще се окаже в края на краищата, че изразяваме мнение само с оглед на защита на правата си, като загърбваме задълженията към другите и обществото като цяло.

Ето защо, с оглед на гореказаното, можем да поставим изразяването на лично мнение наред с такива човешки ценности като свобода, правото на собственост, изразяване на гражданска позиция. Моето мнение е условие да се случи всичко това, то е вътрешното ми мерило за самопознание, себеуважение и самооценка. По този начин аз не бих се чувствала различна, а бих заела своето достойно място по всяко време и на всяко място по света /независимо от пол, етнос, религия и социално положение/.

И колкото повече хора осъзнаят значението на собственото си мнение като част от общочовешките ценности, толкова по – малко ще са проявите на нарушени човешки права, дискриминация и крайности, каквито са ксенофобията /омразата към всичко чуждо/ и расизмът, насочени спрямо другите, различни от нас човешки същества.

За да има човещина и толерантност в отношенията ни към другите, трябва да отстояваме личното си мнение, спазвайки изконните български нрави и порядки. Но и да познаваме човешките си и граждански права, на които можем да се опрем, за да потърсим защита чрез законите и властта в държавата.

Живеем в 21 век, но можем ли да твърдим, че светът около нас е изцяло разкрепостен, а законите, външни и вътрешни, не се нарушават? И дали съвременният свят е мястото, където човекът има непокътнати граждански права и свободи, или това е само привидно?

Моето мнение е, че и в днешния ден се води истинска война с истински оръжия, както се е случвало в най – срамните страници от човешката история. И днес се убиват невинни хора, продължава предизборното търгашество с гласове и какво ли още не… И дали светът наистина се е променил, след като продължава „да сочи с пръст“ хората с различна етническа принадлежност и сексуална ориентация? Нали точно според нашия, българския, тълковен речник думата „човек“ означава живо същество, което е способно да мисли и говори, тоест да изразява лично мнение, но и да води пълноценен обществен живот.

Ако трябва накрая да направя обобщение, то силата и значението на моето мнение са големи, стига да са балансирани и разумни. И всичко отново опира до нас самите: знаем ли си основните човешки и граждански права, имаме ли смелостта да изразяваме позицията си, на какво можем да се надяваме в онези деликатни ситуации, в които всеки един от нас може да попадне… И да не забравяме, че всеки един човек е уникална Вселена, с различни приоритети и мечти, че животът ни е разнопосочен, но за да сме значими, трябва да намираме начин да изразяваме собственото си мнение.

Повече за награждаването и класираните творби, вижте тук:

Светът може да е едно по-добро място, ако детското мнение има значение: победителите от конкурс “Моето мнение има значение-2023”

Повече за конкурса вижте тук:

Център Амалипе обявява ученически конкурс на тема “Моето мнение има значение!”

Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България. Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук