Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се изпълнява от Център „ Амалипе “, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и девет училища в страната. Той обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие . Те се включват в набор от интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование и кампании/симулации. Разработени са и се използвани набор от онлайн и други инструменти.

Проектът се реализира с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България.

Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук

В рамките на проекта бе предвидено проучването Младежи 2022. Чрез това проучване искаме да научим повече за младите хора в България – за техните трудности и възможности, за това, което наистина ги вълнува. Проучването бе реализирано в периода ноември – декември. Резултатите от него можете да видите тук

Вижте още:

Предстоящо: Център “Амалипе” организира „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ (Лидерска академия) за училищата от Северна България

Новите ученици-лидери на Северна България

Предстоящо: Център “Амалипе” организира „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ (Лидерска академия) за училищата от Южна България

Лидерска академия – реализацията на младите чрез нови приятелства, вдъхновения и емоции