Защо е важно да бъдем чути? – Наталия Ангелова

Представеното по-долу есе получи Втора награда във втора възрастова група – Категория есе, в ученически конкурс “Моето мнение има значение”. Тази година той се провежда в рамките на Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” реализиран с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България. 

 

Автор: Наталия Ангелова, 13 г.,  СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

 


Защо е важно да бъдем чути?

Всяко дете има нужда да бъде чуто, поощрявано, а не само опровергавано и критикувано. Всяко дете иска да срещне в лицето на своите родители разбиране, подкрепа, насърчаване на идеите и мечтите. Всяко дете има своя красив вътрешен свят, който може да усмихне реалността на възрастните. 

Често възрастните не си дават сметка за това, че не изслушват и не зачитат мнението на децата. В повечето случаи децата имат по-простички и адекватни идеи и решения от възрастните. Не осъзнават, че в децата се крие бъдещ потенциал и възможност за обновление и промяна. Възрастните си мислят, че децата все още не са достатъчно зрели или отговорни, за да вземат решение или да гласуват за нещо. Почти винаги се опитват да ги манипулират, когато трябва да се размишлява по някакъв проблем и да намерят общо решение. Когато не харесат възгледите им, даже ги съветват да не споделят мнението си на друго място, за да не бъдат отблъснати и неприети. Не осъзнават, че в същото време те самите отблъскват децата си. 

От ключово значение за изграждането на духовния свят на подрастващия е да има свободата, да изразява свободно мнението си. Въздържането от мнение възпитава в бездуховност и робство. 

Ако винаги премълчаваме това, което искаме да кажем или по някаква причина ни е страх или срам, това има последствия върху нашия личностен свят. Замисляли ли сте се, че настоящето, а и бъдещето ви зависи от това да изразите мнението си? А можете и да промените нещо в света или поне във вашето населено място. Когато един човек изразява мнението си, това е просто едно мнение. Когато много хора подкрепят това мнение, то става велика сила и може да променя реалността. Важно е възрастните да се научат да поглеждат през детските очи и да разберат, че света е за всички. 

Същински пример за това е тийнейджърката Грета Тунберг. Тя е шведска климатична активистка. Дейността и започва с една самотна стачка пред шведския парламент в Стокхолм, където привлича вниманието и бива отразена в медийното пространство. След около година повече от един милион ученици се присъединяват към нейния призив, стачките и протестите във връзка с климатичните изменения. Така нейното мнение бива чуто и благодарение на активността и смелостта ѝ се изкачва на световно ниво. Канят я на различни събития във връзка с нейната позиция, където споделя мнението си пред многобройна публика. След нейните речи доста подрастващи и възрастни са впечатлени и трогнати от смелостта ѝ, тъй като тя казва всичко онова, което мнозина премълчават. 

След всички тези инициативи и дейности Тунберг е критикувана от политиците и въпреки това тя не се отказва. Родителите ѝ също са хора, които не я подкрепят, защото според тях това, което тя прави, а имено да излезе пред обществото в международната организация ООН и да сподели мнението си било глупаво и ненужно. 

Ето защо възрастните е важно не само да изслушват децата, но и да ги напътстват и подкрепят. Тяхната роля има ключово значение. Това ще събуди смелостта в подрастващото поколение и светът ще стане едно по-добро място за живеене с повече възможности. 

Повече за награждаването и класираните творби, вижте тук:

Светът може да е едно по-добро място, ако детското мнение има значение: победителите от конкурс “Моето мнение има значение-2023”

Повече за конкурса вижте тук:

Център Амалипе обявява ученически конкурс на тема “Моето мнение има значение!”

Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на Държавния департамент чрез Посолството на САЩ в България. Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук