Дискусия за образователните медиатори в Комисията по образованието и науката към Народното събрание

МОН оценява високо работата на образователните медиатори и те няма да бъдат съкратени на 1 юли след края на Националната програма. Все още не е ясен механизма, по който ще бъдат финансирани училищата и детските градини, назначаващи медиаторите. МОН ще предложи промяна в Наредбата за финансирането, чрез която образователните институции с определена концентрация на уязвими групи ще получат специален ресурс за назначаване на допълнителен непедагогически персонал. Това каза министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов по време на изслушване в Комисията по образованието и науката. На заседанието стана ясен също така силният интерес на народните представители от различни групи за намиране на решение, така че медиаторите да не бъдат съкратени, както и липсата на ясен отговор от  МОН как това да бъде постигнато.

Дискусията се проведе на 17 май в отговор на питане на народният представител Елисавета Белобрадова. Тя се аргументира с писмо, изпратено от Център Амалипе до Комисията и попита какъв отговор ще даде министерството на изложеното, че няма сигурност за бъдещето на образователните медиатори, назначени по Националната програма след 1 юли. Проект „Успех за теб“ може да финансира само до 500 лв. или до половината от заетостта на медиаторите, средствата за работа с уязвими групи по чл. 52а от Наредбата за финансирането са недостатъчно в малките училища и не включват стотици етнически смесени училища, повтори тя аргументите от писмото. В отговор министър Пенов поясни, че е получил, както писмото на Амалипе и други организации, така и подписка с над 20 000 подписа. Министерството търси активно решение на проблема, така че медиаторите да не останат без заплати от 1 юли. Той повтори многократно излаганите от МОН аргументи, че училищата разполагат с достатъчно средства и възможности да назначат медиаторите. Съгласи се, че по проект „Успех за теб“ могат да бъдат покрити само до половината разходи за заплати на медиаторите, но отново посочи, че съществуват други национални програми (например тази за подкрепа на десегрегацията), ЦОИДУЕМ и т.н. Училищата могат да използват средствата за работа с уязвими групи по чл. 52а. Министърът не отговори какво могат да направят училищата, които не получават такива средства или училищата с малък брой ученици, в които средствата не достигат. Той подчерта, че през изминалата година 9 милиона от отпуснатите 34 милиона лв. по чл. 52а са били прехвърлени като преходен остатък, както и това, че много от училищата имат преходни остатъци – те могат да използват имено тези средства.

Министър Пенов изложи идеята, която в момента се обсъжда в МОН за намиране на изход от ситуацията: чрез промяна в Наредбата за финансирането да бъде определен специален ресурс, който училищата, отговарящи на определени критерии, да получават за назначаването на медиатори или друг непедагогически персонал. Той посочи също така, че училищата ще имат автономия да изберат дали да получат този ресурс или не, както и какъв помощен персонал да назначат. Министърът изрази притеснението си, че медиаторите са назначени на временни договори – според него това е недопустимо и те трябва да бъдат на постоянни договори.

Председателстващият заседанието Красимир Вълчев подкрепи министъра за идеята да се направи промяна в Наредбата за финансирането, но се усъмни дали това може да се случи до 1 юли. Той неколкократно повтори, че не бива да се допуска съкращаване на образователни медиатори – те изпълниха със съдържание механизма за обхват, тяхната работа не може да бъде свършена от друг и ако бъдат съкратени, това ще доведе до увеличаване на отпадналите. Господин Вълчев повтори притеснението си, че ако училищата не получат целенасочен ресурс много от тях ще съкратят медиаторите си, макар да са убедени в тяхната необходимост. Той предложи да се пристъпи към промяна в Наредбата за финансирането, но тъй като такава не може да стане бързо, да се удължи Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници. Нещо повече – чрез нея и проект „Успех за теб“ трябва да се намери начин за увеличаване на заплатите на медиаторите, така че те да достигнат едно по-прилично ниво от 90% от минималната учителска заплата. Той предложи и начин с конкретни суми как това да се случи. Необходимо е да се продължи националната програма, в нея да бъдат заложени по-високи заплати за медиаторите/ социалните работници, проект „Успех за теб“ да покрива до 50% от увеличената заплата и да се направят леки промени в Наредбата за финансирането. Така стойността на новата национална програма ще е не повече от 5 – 6 милиона лв., които могат да бъдат намерени по много начини. Красимир Вълчев се обърна към настоящия министър с призив да прояви политическа решимост и дългосрочна мисъл.

С изказване в подкрепа на медиаторите се включи и академик Николай Денков. Той също подчерта, че не бива да се допуска съкращаване на медиаторите.

Дискусията продължи почти половин час. В нея стана ясно, че народните представители от различни политически сили проявяват силен интерес за намиране на решения и са притеснени от опасността част от медиаторите да останат без работа след края на Националната програма. Стана ясно също така, че към момента Министерството на образованието и науката няма ясен отговор на предизвикателството, но търси решение. Не стана ясно защо по-ниският бюджет за национални програми през 2023 г. ще бъде компенсиран със спирането на НП „Подкрепа за образователните медиатори…“ – една от двете спрени национални програми. Освен това стана ясно, че гражданският натиск, упражняван от Амалипе и образователните медиатори, подкрепен от синдикатите, работодателските съюзи, над 60 неправителствени организации и повече от 20 хиляди граждани, води до ангажирането на широк спектър от институции и търсенето на решение.

 

Вижте още:

Петиция събра повече от 20 0000 подписа в подкрепа на образователните медиатори

Националните програми за образованието 2023 са качени за обществено обсъждане

Как могат да останат образователните медиатори на работа – основни твърдения

Център Амалипе започва събиране на подписи в Петиция за запазване на образователните медиатори!