Нови средства за училищата и ЦСОП за справяне с Covid кризата

На своето заседание от 9 декември Министерският съвет отпусна близо 17 милиона лева допълнителни средства за обща подкрепа на училищата и ЦСОП. С тях ще бъде подпомогнат бюджетът на образователните институции за справяне с последствията от пандемията и за подсигуряване на обучение от разстояние в електронна среда за всички деца. Кога ще бъдат получени тези средства и за какво могат да бъдат използвани?

Правителството одобри допълнителни 16 872 440 лв. Към Бюджет 2020 г. за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в държавните и общинските училища, и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП). Както Център Амалипе посочи на своя сайт, тези средства бяха допълнени към Държавния бюджет извънредно през ноември.

Какво може да бъде закупено с отпуснатите средства? 

С отпуснатите средства училищата ще осигурят необходимите количества дезинфектанти, апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си закупят сами, за да могат да се включат в обучение от разстояние в електронна среда. Училищата са свободни сами да изберат какви устройства да закупят, това могат да бъдат и евтини таблети и други устройства, подходящи за ОЕСР. Това е изключително добра възможност за закупуването на устройства за обучение от разстояние тъй като няма спецификация от страна на МОН и училищата имат пълна свобода да подберат каквито устройства са им необходими.

По данни на регионалните управления към този момент около 30000 ученици не могат да участват в синхронно обучение от разстояние поради липса на устройства или интернет комуникация. Какви други възможности имат училищата, за да покрият тези нужди можете да видите тук.

Кои институции ще получат допълнителните средства?

Допълнителните средства за извънредно възникнали разходи ще се предоставят на 2257 общински и държавни училища и 42 ЦСОП.  Средствата ще се разпределят по бюджетите на общините – за общинските училища, и по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на културата и на Министерството на правосъдието – за съответните държавни училища.

Към момента няма информация детските градини да са обхванати от тази мярка. Това е необосновано, тъй като те имат сходни разходи с тези на училищата (дезинфектанти, системи за пречистване на въздуха, лични предпазни средства и др.)

През изминалата седмица училищата бяха информирани от съответните Регионални управления на образованието за евентуалният размер на очакваните средства.

Кога ще бъдат получени средствата и до кога трябва да бъдат изразходвани? 

Идната седмица МОН ще преведе средствата към общините и се очаква те веднага да ги предоставят на училищата. Важно е да отбележим, че училищата могат да използват част от средствата и през идната година, тоест да ги заведат като преходен остатък. Добре е до края на настоящата година директорите да разходват част от получените средства или дори всички, но не е фатално да ги заведат и като преходен остатък, за да ги използват през 2021 година.

Вижте още

Обучение от разстояние в електронна среда през декември – въпроси и отговори

Помощи от държавата за засегнатите от въведените нови мерки

Интернет свързаност и подходящи устройства за ОРЕС

Илюстрации: pixabay.com