Удължен е проект Подкрепа за успех

Управляващият орган на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж удължи проект Подкрепа за успех с още една година. Това ще даде шанс да бъдат продължени допълнителните обучения и дейността на образователните медиатори и през новата учебна година. С 10 месеца е удължена и операция Квалификация на педагогическите специалисти.

Двете посочени операции трябваше да приключат в края на настоящата учебна година. Пандемията създаде сериозни пречки пред изпълнението на квалификационните дейности. В същото време обучението от разстояние в електронна среда допълнително засили необходимостта от допълнителни обучения за преодоляване на обучителните затруднения и особено на дейността на образователните медиатори. За много от учениците без електронни устройства медиаторите бяха и понастоящем са единствената връзка с училищата. По време на онлайн срещи с директори на училища и медиатори в цялата страна, организирани по проекта през периода януари-март, голяма част от директорите споделиха, че са силно притеснени от опасността финансирането на дейността на образователните медиатори да приключи в края на учебната година.

В свое становище от началото на март Център Амалипе също апелира към управляващия орган на оперативната програма да удължи времетраенето на проекта, както и да увеличим неговият бюджет, за да бъде гарантирано изпълнението на дейностите през новата учебна година. Това ще даде възможност да няма прекъсване между изпълнението на Подкрепа за успех и аналогичен проект, който ще бъде финансиран от новата Програма Образование.

Поздравяваме Управляващия орган на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж и екипа на проект Подкрепа за успех за взетото решение, което съответства на обективните потребности на стотици училища и десетки хиляди ученици.

 

Вижте още:

Център Амалипе настоява пред МОН и Агенция ОПНОИР за удължаване на проект Подкрепа на успех

Проект Подкрепа за успех ще финансира провеждането на занимания по интереси 

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

 Платформа за управление и контрол по проект Подкрепа за успех