Как ще продължат допълнителните обучения и заниманията по интереси по проект „Подкрепа за успех“

От 12 април 2021 беше възстановено присъственото обучение на учениците от началните класове, VII, VIII и X клас. В малките училища присъствено се върнаха в класните стаи учениците от всички класове, които са с по една паралелка. Как ще продължат допълнителните обучения и заниманията по интереси по проект „Подкрепа за успех“ – присъствено или дистанционно?

Към този момент, отговорът на екипа за управление на Проекта, публикуван на електронната платформа, предвижда до 30 април:

  • За началните класове – присъствени допълнителни обучения и занимания по интереси;
  • За останалите класове от V до XII клас, заниманията ще продължат от разстояние в електронна среда;

Посоченото поставя в затруднение училищата, в които прогимназиалните и гимназиалните класове вече се обучават присъствено. Особено сериозен е проблемът в средищните училища. Учениците там се обучават присъствено в класните стаи, а допълнителни обучения и занимания по интереси в прогимназиална степен и среден етап трябва да провеждат дистанционно. Това, на практика, няма как да се случи.

Присъственото провеждане на допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ оказа изключително ползотворен ефект през юни 2020 г. То помогна в много голяма степен за наваксването на натрупаните дефицити по време на дистанционното обучение по време на втория срок на учебната 2019 – 2020 г. Особено важно е присъственото провеждане на допълнителни обучения в училищата с концентрация на уязвими групи, в които голям процент от учениците нямат електронни устройства, именно защото една от целите на допълнителните занимания е компенсиране на дефицитите, натрупани по време на ОРЕС.

Център Амалипе апелира към екипа за управление на проекта да бъде позволено присъствено провеждане на допълнителните обучения и заниманията по интереси по проект „Подкрепа за успех“ за всички класове, които провеждат присъствен учебен процес.

Вижте още:

Схема за завръщане към присъствено обучение, оповестена от Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието.

Проект Подкрепа за успех ще финансира провеждането на занимания по интереси 

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

 Платформа за управление и контрол по проект Подкрепа за успех