Приключи кандидатстването по НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Над 500 училища от цялата страна кандидатстваха за създаването на училищни STEM центрове по Националната програма на МОН. Прави впечатление значително по-високата активност на училищата с над 300 ученици. По компонента за малки училища с под 300 ученици подадените проекти са значително по-малко и не достигат дори броя на концепциите, които трябва да бъдат селектирани. Какво показва информацията за кандидатствалите на първия кръг училища?

НП “Изграждане на училищна STEM среда” е една от четирите нови национални програми, които ще бъдат реализирани през 2020 година  със средства от националния бюджет. Тя ще оперира с бюджет 20 млн. лева. Ще финансира около 150 училищни STEM центрове. Националната програма е особено атрактивна, тъй като предлага финансиране и за така наречените “твърди мерки”, които са особено привлекателни за училищата: ремонт оборудване и други.

Затова кандидатстването на относително голям брой училища – 510 – на фона на твърде кратките срокове не е изненада и може да бъде определено като успех за Програмата. В същото време се вижда важна диспропорция. Големият брой кандидатстващи училища са в категорията за над 300 ученици – 316.  Едва 193 училища с по-малко от 300 ученици са кандидатствали в определената за тях по-ниска категория. Този брой е относително малък, тъй като Националната програма предвиждаше да одобри 200 проектни концепции  на малки училища  и  от тях да финансира  100 проекта. Сравнително малкият брой  подадени концепции от малки училища все пак е достатъчно голям, за да има конкуренция и да бъдат селектирани 100 проекта. Център Амалипе апелира към екипа на Националната програма  и към МОН  да не намаляват стойността на компонента  за малки проекти! Включването на специален компонент за малките училища е едно от достойнствата на Националната програма и следва да бъде запазено и доразвито през следващите години!

Коя е причината за по-ниската активност на училищата с под 300 ученици? Тя не е свързана с по-малък интерес или с липсата на необходимост от центрове в малките училища. Като причини можем да посочим твърде кратките срокове, съчетани с по-малкия оперативен капацитет и подготвеност на училищата с малък брой ученици и респективно с малък брой учители.

Програмата оперира с твърде кратки срокове. Училищата трябваше да подадат проектни концепции в рамките на 20 дни, а след публикуването на списъка с одобрени концепции те ще имат отново само 20 дни да подготвят същинското проектно предложение. Училищата трябваше да подготвят проектни концепции през май в условията на дистанционно обучение, подготовка на матури и множество неясноти покрай завършването на учениците и рестартирането на проект Подкрепа за успех. За училищата с по-малък брой учители това очаквано се оказа възпираща комбинация. Много от директорите споделяха, че имат нужда да кандидатстват, но не могат да отделят учители, които да впрегнат сили в подготовката на проекта. Още повече, Националната програма се прилага за първи път и голямата част от училищата нямаха никаква подготвеност за нея. Това в още по-голяма степен важи за малките училища, които не са имали предходни опити за изграждането на STEM центрове.

В допълнение,  много от малките училища не събраха кураж да  кандидатстват поради предходен негативен опит в подобни програми на МОН, които фаворизирха големите училища. Колкото и неоснователно да изглежда  това, не бива да забравяме, че сентенцията “Възприятието е реалността” на философа Беркли важи във всички сфери.

Пример за това, че малките училища могат да имат интерес, капацитет и кураж да кандидатстват по такъв тип проекти е мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”. Тя обединява 297 училища, обучаващи относително голям процент ромски ученици. Много от тези училища са малки училища в селските райони. Мрежата се координира от Център Амалипе и участва в широк кръг дейности за превенция на отпадането на ромските деца от училище, както и за повишаване на качеството на образование и въвеждане на иновативни форми на образование. На първия етап на кандидатстване по Националната програма концепции изпратиха 71 училища от мрежата. От тях 46 училища са с под 300 ученици, което е близо 20% от този тип училища в мрежата. Кандидатствали са и 25 големи училища от общо 52, тоест 48%.  И за двете групи активността на училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” е по-висока от средната за страната, включително за групата на относително малките училища с под 300 ученици.

 

Кога ще бъде вторият етап на кандидатстване?

Според сроковете на Националната програма, МОН трябва да селектира подадените проектни концепции за 20 дни, тоест до 21 юни. След като бъде обявен списъкът на допуснатите до втория етап училища, те ще имат възможност да разработят проектите си за още 20 дни. Нашият съвет към училищата е от сега да започнат подготовката на проектите си. Това съдържа риск, ако концепцията не бъде одобрена…  но все пак е важно да имате достатъчно време за подготовка на същинския проект!

Всички училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, администрирана от Център Амалипе, могат да се обръщат за съдействие при разработването на проектите към своя регионален координатор.

Подробна информация за програмата е достъпна на нейния уебсайт:  https://stem.mon.bg/

Вижте тук списък на подадените проектни концепции

Моля имайте в предвид, че САМО една част от тях ще бъдат одобрени като концепции и още по-малка част ще се превърнат в одобрени проекти!

Вижте още

Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда” – въпроси и отговори

НП “Изграждане на училищна STEM среда”