Проект “Успех за теб” до края на 2023 г.: какво предстои?

До края на 2023 г. училищата, включени в проект “Успех за теб”, следва да развият интензивна работа чрез своите образователни медиатори. През идната седмица те ще получат конкретни указания и бланки за работата на образователните медиатори. Какво още  трябва да знаят?

Специални медиатори ли трябва да бъдат назначени по проект “Успех за теб”?

По-скоро не. Подходът на работа с родители и за назначаване на образователни медиатори, от страна на проект “Успех за теб”, е да бъдат ангажирани вече назначените в проекта образователни медиатори. Последните следва да бъдат заплатени чрез средствата за работа с уязвими групи, получавани по чл.52а от Наредбата за финансирането – от 2023 г. МОН задели и специални средства за назначаване на образователни медиатори от училищата с концентрация на уязвими групи, като те могат да използват и останалите средства по чл.52а, за да назначат образователни медиатори или социални работници. Вече назначените медиатори могат да работят и по проект “Успех за теб” – до 4 ч. на ден.

Проектът допуска и назначаването на медиатори, които работят изцяло по него, но те следва да са на заетост до 4 ч. и да получават едва 500лв. (това е сумата с осигуровките). Но това ще бъдат по-скоро изключения…

 

От кога могат да бъдат назначени образователните медиатори по Успех за теб?

Още от юли , след публикуването на списъка с одобрените бройки медиатори по училища. Идеята на екипа на проекта бе да назначи медиатори, които преди това работеха по Националната програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници, която приключи в края на юни 2023г.  Училищата имат право да поискат от Проекта възстановяване на заплатите на медиаторите за сума до 500 лв., ако те работят 4ч. на ден по проекта. Ако заетостта им е по-малко часове – сумата се редуцира.

За съжаление, част от одобрените училища все още не са ангажирали своите медиатори. Те трябва да направят това поне от октомври! Разбира се, могат да назначават медиатори и по-късно.

 

Как трябва да уточним в трудовия договор, че медиаторът работи по Успех за теб? Трябва ли да пускаме отделен договор, тоест, медиаторът да работи на два трудови договора?

Не, нека медиаторът, който е назначен на пълен трудов ден, да работи на един договор. С допълнително споразумение към него уточнете, че 4ч. на ден той работи по проект “Успех за теб”. Можете да запишете това и в основния договор. За екипа на проекта и за Управляващия орган е важно да видят, че е записана работата по проект “Успех за теб” и че са посочени часовете за тази работа – максимум 4ч. на ден.

Едва ли е работещ вариант да пускат два трудови договора на по 4 ч… Това не е стимулиращо и за самия медиатор. Нашият съвет е да назначите медиатора на един трудов договор, а уточнението, че работи 4ч. на ден по проект Успех за теб, а другите 4ч. (или повече) – със средствата за работа с уязвими групи и т.н.

 

Къде да видим бланките за отчети на медиаторите за свършената работа?

Екипът на проекта ще изпрати бланките и допълнителни указания в началото на идната седмица (2-5 октомври). Те ще са достатъчно опростени и няма да изискват голяма “писарска” работа. Медиаторите, които вече са били назначени от юли, също ще попълнят отчетите си на тези бланки.

 

Кога ще получим аванс от проекта за образователните медиатори?

Не очаквайте аванс. “Успех за теб” възстановява (реимбурсира) вече направените разходи за заплати – до посочената по-горе стойност. Тоест, медиаторите следва да са получили заплащане от училището, след което този разход ще бъде възстановен.

След получаването на указанията, за които писахме по-горе, училищата с назначени медиатори, на които са изплатили заплати, ще могат да поискат възстановяване на до 500 лв. месечно. Така, в началото на ноември училищата с медиатори, които работят от юли, ще могат да поискат до 2 000лв. – за месеците  юли-октомври.

След като тръгне системата за отчетност по проекта, училищата ще могат да получават възстановяване на разходите ежемесечно.

 

Кога ще тръгне системата за отчетност по проекта?

В момента се работи интензивно по нея. Вероятно ще тръгне от месец ноември..

 

Кога ще стартират интензивните форми за работа с родители по Дейност 2?

Дейността за работа с родители предвижда с родителите да бъдат организирани дискусии, лектории и други форми. За тях училището ще получи допълнително финансиране. То ще бъде по 48 лв. на родител, ако родителят е участник в минимум 4 форми на интензивна работа, които са през четири различни месеци. Друго условие ще бъде децата на посочения родител да продължават да ходят на училище.

Посочените интензивни форми на работата с родители, следва да стартират, след като бъде въведена системата за отчетност по проекта. Към този момент, МОН не планира да насърчава училищата да стартират тези форми още от октомври

 

Кога ще стартират допълнителните обучения по български език?

Обученията по проект “Успех за теб” ще стартират от януари 2024 г. До тогава, училищата могат да провеждат допълнителни обучения по проект “Равен достъп в условията на кризи/React.eu”.

 

Вижте още:

Проект „Успех за теб“: кога ще стартират дейностите, какви ще бъдат те и кои училища ще участват?
Кандидатстването за участие в проект „Успех за теб“: полезна информация
Още информация за кандидатстването по проект “Успех за теб”